Església de Sant Feliu

Correu-e: jxsoles@gmail.com

Horari de despatx: 18 a 19.30 h

Horari de misses: 11.30 h