Taller d'Història de Celrà

Els objectius del Taller d’Història de Celrà són investigar i promoure estudis científics i culturals sobre el municipi, col·laborar en la salvaguarda del patrimoni històric, científic, natural i ecològic de la nostra població. Però aquesta entitat també busca i treballa en la creació de fons documentals i d’imatges sobre la història del poble, per poder facilitar la recuperació i l’estudi del nostre passat col·lectiu.

El Taller d’Història de Celrà fa durant l’any diverses activitats obertes al públic (taules rodones, conferències, exposicions) a fi de donar a conèixer aspectes determinats de la història col·lectiva del municipi. També ha editat diversos llibres amb la mateixa finalitat, com ara La guerra del Francès a Celrà, Imatges d’ahir i d’avui, Els castells i masos de Celrà i La fàbrica Pagans, 1902 – 2002, entre altres.

Contacte: Montse Morales