Celrà per la Independència

Assemblea territorial de Celrà de l’Assemblea Nacional Catalana. Les seves finalitats són:

– Promoure la creació de les condicions polítiques i socials necessàries per l’assoliment i la constitució de l’estat català propi, independent, de dret, social i democràtic.
– Aglutinar totes aquelles persones que treballen amb objectius afins als de l’Assemblea Nacional Catalana des de tota mena de grups, entitats, moviments, partits polítics o individualment.
– Facilitar, potenciar i acollir tota classe d’iniciatives democràtiques encaminades a l’assoliment dels objectius esmentats en els apartats anteriors.

Contacte: Cati Dalmau