Associació Education Celrà

Els fins d’aquesta entitat són:

La defensa, millora, coordinació d’esforços de tot tipus per la promoció d’activitats dedicades al lleure en l’àmbit de la cultura, teatre, lleure, activitats d’esports i altres.

Contacte: Núria Esparch Puig