Agrupació de Defensa Forestal

Té com a objectiu col·laborar amb la prevenció d’incendis forestals.

Contacte: Lluís Cornellà