celrà.cat » General » Convocatòria i ordre del dia del ple ordinari de l’11 de juny

Convocatòria i ordre del dia del ple ordinari de l’11 de juny

El dimarts 11 de juny tindrà lloc el ple ordinari d’aquest mes, a les 20 h, a la sala de plens de l’ajuntament. Es podrà seguir en directe per Ràdio Celrà, al 107.7 de l’FM, i per internet a l’enllaç a la transmissió en directe.

Podeu consultar-ne l’ordre del dia a continuació.


ORDRE DEL DIA

I PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de l’acta de la sessió de data 14 de maig de 2024.

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DIRECTORIAL

2. Dictamen sobre la modificació d’ordenances fiscals 2024: Acord de modificació de l’Ordenança fiscal 19 reguladora de la taxa pel servei d’escola de bressol (expedient
x2024000551).

3. Dictamen sobre l’aprovació del Compte General 2023 (expedient X2024000593).

4. Dictamen sobre l’admissió a tràmit del recurs extraordinari de revisió contra l’acord del Ple de la corporació de data 25 de juliol de 2023 d’aprovació del conveni d’expropiació per mutu acord d’una porció de terreny ubicada al carrer Juià 47 (expedient x2023000679).

5. Dictamen sobre l’aprovació de les festes locals i de l’obertura dels establiments comercials per a l’any 2025 (expedient x2024001513).

II PART DE CONTROL

6. Donació de compte d’assumptes relatius a personal.

7. Donació de compte de decrets de l’Alcaldia.

8. Informació de les regidories.

9. Assumptes de caràcter urgent.

10. Precs i preguntes.