celrà.cat » General » Convocatòria d’ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus d’amiant

Convocatòria d’ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus d’amiant

L’Agència de Residus de Catalunya va obrir el 25 de maig una convocatòria d’ajuts per a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya, i a instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic en cobertes afectades (Any 2023).

Aquesta línia de subvencions té com a objecte fomentar la retirada en origen i la gestió correcta dels residus d’amiant, amb la finalitat de millora ambiental i de minimització del risc que aquest material comporta per a la salut pública. Així mateix, també vol fomentar les instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic en les cobertes afectades de les quals es retiri l’amiant, per a la millora de l’eficiència energètica de l’immoble en el moment de la instal·lació de la nova coberta.

Els ajuts consten de dues línies explicades als annexos de la convocatòria:

 • Línia d’Ajut Annex I. Retirada de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant
  • Van destinades a persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i a comunitats de propietaris, que siguin propietaris de béns immobles que continguin elements d’amiant procedents de la construcció que impulsin el seu desamiantatge.
  • Aquesta línia cobreix el 100% de les despeses subvencionables, amb un màxim de 30.000 euros per actuació.
 • Línia d’Ajut Annex II. Retirada de residus de cobertes que continguin amiant, i la seva substitució si s’esdevé, per instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic a les mateixes cobertes de l’immoble en les quals s’hagi retirat l’amiant.
  • Van destinades a persones propietàries de béns immobles en els quals es desenvolupi o s’hagi desenvolupat una activitat econòmica, ja siguin persones físiques o jurídiques, púliques o privades.
  • La intensitat de l’ajut depèn de la mida de l’empresa:
   • Petita empresa 60%
   • Mitjana empresa 50%
   • Gran empresa 40%

Trobareu tota la informació de la convocatòria i el procediment de tramitació al web de l’Agència de Residus de Catalunya.

El termini de presentació de sol·licituds de les dues línies acaba el 25 de juliol.