celrà.cat » General » Prova pilot amb la instal·lació d’armaris per als cubells del Porta a porta

Prova pilot amb la instal·lació d’armaris per als cubells del Porta a porta

L'Ajuntament de Celrà ha iniciat una prova pilot amb la instal·lació d'uns armaris per a la recollida porta a porta, en substitució dels tòtems actuals, davant d'un bloc de pisos del carrer Aumet.

Es tracta d'armaris amb lleixes, tancats amb clau, en què cada habitatge tindrà un espai per dipositar-hi només un cubell.

El sistema de gestió dels cubells mitjançant armaris permet una millor imatge a l'espai públic i una millor gestió de la recollida, ja que només hi podran deixar els residus els veïns que en tinguin clau.

També es resol el problema que suposa que els cubells estiguin a la intempèrie, quan fa vent o mal temps, i s'evita que siguin objecte de bretolades.

Els armaris triats són de fusta i estan construïts de manera que permeten la ventilació de l'interior. Davant les diverses solucions semblants que hi ha al mercat, s'ha optat per aquest model, també, per un criteri estètic.

Més endavant es farà una avaluació del funcionament del sistema, en què es recollirà l'opinió dels veïns que participaran en la prova pilot i de la ciutadania de Celrà en general. La intenció de l'Ajuntament és fer-lo extensiu a altres blocs de pisos del poble, ja que és en aquest tipus d'habitatges on la presència dels cubells al carrer és més problemàtica.

La recollida de residus porta a porta és un servei prioritari que, com a tal, està en revisió permanent, amb la finalitat d'assegurar-ne l'eficiència de cares a la ciutadania.

A les imatges podeu veure una simulació de com és aquesta mena d'armaris.