celrà.cat » Ple municipal » Convocatòria i ordre del dia del ple ordinari del 14 de març de 2023

Convocatòria i ordre del dia del ple ordinari del 14 de març de 2023

Imatge del ple del 8 de novembre de 2022El dimarts 14 de març tindrà lloc el ple municipal ordinari d’aquest mes. La sessió començarà a les 20 h, a la sala de plens de l’ajuntament, i es podrà seguir en directe per Ràdio Celrà, al 107.7 de la FM, i per internet a l’enllaç a la transmissió en directe.

Podeu consultar l’ordre del dia a continuació.


Ordre del dia

I PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de l’acta de la sessió de data 14 de febrer de 2023.

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DIRECTORIAL

2. Dictamen sobre l’aprovació de la modificació de l’Ordenança número 2, reguladora del preu públic per a la prestació del servei de cursos i tallers organitzats per l’Ajuntament de Celrà per a l’exercici 2023 (expedient x2023000317).

3. Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local, d’adhesió de l’Ajuntament de Celrà a la tercera pròrroga de l’Acord marc de subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats de compra i arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya, de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) (expedient x2019000356).

4. Dictamen sobre l’aprovació inicial del plec de condicions que ha de regir la concessió administrativa, per concessió directa, per a l’ús privatiu d el domini públic d’un espai al subsol del carrer Pirineus (expedient x2022001514).

5. Dictamen sobre l’aprovació inicial de la modificació del plànol de delimitació per a la prevenció d’incendis forestals i el document d’acompanyament, segons el que estableix la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals (expedient x2023000392).

PROPOSTA DE L’ALCALDIA

6. Declaració Institucional del 8M (expedient x20230005)

II PART DE CONTROL

7. Donació de compte d’assumptes relatius a personal.

8. Donació de compte de decrets de l’Alcaldia .

9. Informació de les regidories.

10. Assumptes de caràcter urgent.

11. Precs i preguntes.