celrà.cat » General » S’inicia el procés de preinscripció escolar per al curs 2023-2024

S’inicia el procés de preinscripció escolar per al curs 2023-2024

preinscripcio-escolar-2023-2024L’Ajuntament de Celrà informa les famílies sobre el període de preinscripció a les escoles d’educació infantil i primària del municipi per al curs 2023-2024.

Tot i que aquest procediment és competència exclusiva del Departament d’Educació, us facilitem l’accés a la informació dels tràmits a seguir.

El Departament ha establert el termini de presentació de sol·licituds de preinscripció escolar per als ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i educació primària, entre el 6 i el 20 de març, ambdós inclosos.

La sol·licitud només es pot fer en format telemàtic i es podrà tramitar des d’un ordinador, tauleta o telèfon intel·ligent. En cap cas s’admetran sol·licituds en paper.

Als webs del Departament i de les escoles de Celrà hi trobareu informació més concreta:

Web Escola Les Falgueres (codi de centre 17008471): https://agora.xtec.cat/ceip-lesfalgueres

Web Escola l’Aulet (codi de centre 17000913) https://agora.xtec.cat/ceiplaulet/


PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE PREINSCRIPCIÓ

S’ofereixen dos tipus de sol·licituds:

  • Electrònica: Cal tenir una identificació digital (idCat mòbil, clave, DNI electrònic, etc.). Si l’infant no té codi identificador (RALC), caldrà adjuntar la certificació electrònica de la inscripció de naixement o el llibre de família.
  • Suport informàtic: no es requereix sistema d’identificació digital. Cal adjuntar documentació identificativa: certificació electrònica de la inscripció de naixement o el llibre de família i el document d’identitat de qui presenta la sol·licitud.

Els infants que s’han de preinscriure a I3 i que estan escolaritzats en alguna escola bressol ja disposen del número d’inscripció al registre d’alumnes de Catalunya (RALC) que es demana. Podeu obtenir-lo a l’escola bressol o a l’apartat “Prepara la documentació” de la mateixa web de preinscripció escolar. A la resta d’infants, se’ls assignarà el número un cop feta la sol·licitud

En enviar la sol·licitud es consulta automàticament el padró. Aquesta consulta serveix per confirmar que l’adreça del domicili familiar, en aquest cas, és a Celrà. Si no es poden obtenir les dades del padró, cal acreditar la residència adjuntant un volant de convivència de l’alumne/a, acreditant que viu com a mínim amb el pare o la mare o tutor/a que presenta la sol·licitud.

Consulteu en quins casos cal adjuntar documentació per a acreditar criteris de prioritat. Alguns criteris es validen mitjançant consultes interadministratives i no cal adjuntar cap document.

En cas d’haver d’adjuntar documentació, cal escanejar o fotografiar tots els documents demanats per ambdues cares i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripció.

SUPORT PER FER LA SOL·LICITUD

Aquelles famílies que necessiteu suport per a tramitar la sol·licitud telemàtica podeu demanar hora al centre escollit en primera opció:

Escola Les Falgueres:

  • Telèfon: 972 49 21 25
  • Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de 15 a 16 h.

Escola L’Aulet:

  • Telèfon: 972 49 23 05
  • Horari: Els dilluns i els dimecres, de 8.30 a 14 h i de 15 a 16.30 h.

SOBRE LA ZONIFICACIÓ ESCOLAR

Les famílies teniu llibertat per escollir qualsevol centre, encara que això no garanteix que s’adjudiqui la plaça en el centre seleccionat. Les sol·licituds s’ordenen d’acord amb la puntuació obtinguda en el barem associat als criteris de prioritat que estableix el Departament d’Educació i que podeu consultar a la seva pàgina web. En cas d’empat, es resol mitjançant un sorteig amb els nombres assignats aleatòriament a cada sol·licitud.

Actualment, Celrà és zona escolar única, i per tant, tots els domicilis del municipi es troben dins l’àrea d’influència de les dues escoles de Celrà. Així doncs, sigui quina sigui l’escola que sol·liciteu en primera opció, obtindreu la màxima puntuació en el criteri de proximitat del domicili habitual.