celrà.cat » Ple municipal » Convocatòria i ordre del dia del ple municipal ordinari del dimarts 8 de novembre

Convocatòria i ordre del dia del ple municipal ordinari del dimarts 8 de novembre

Imatge del ple del 13 de setembre de 2022El dimarts 8 de novembre té lloc el ple municipal ordinari d’aquest mes, en sessió presencial, a la sala de plens de l’ajuntament. La sessió començarà a les 20 h i es podrà seguir en directe per Ràdio Celrà, al 107.7 de la FM, i per internet a l’enllaç a la transmissió en directe.

Podeu consultar l’ordre del dia a continuació.


Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de l’acta de la sessió de data 11 d’octubre de 2022.

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DIRECTORIAL

2. Dictamen sobre l’adhesió a l’acord marc entre l’Ajuntament de Celrà i la Coordinadora de Fundacions d’Habitatge Social (COHABITAC) per al foment de la provisió d’habitatges destinats a lloguer social sobre solars i finques municipals provinents del patrimoni municipal del sòl i l’habitatge o de sòls dotacionals (expedient x2022001348).

3. Dictamen sobre l’adhesió a l’acord marc per al subministrament, adquisició i lliurament, de bosses i fundes compostables i cubells, bujols i contenidors per a la recollida selectiva porta a porta, entre els membres de l’Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a Porta (expedient x2022001392).

4. Dictamen sobre l’aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Celrà, sobre la instal·lació del sistema de videovigilància a la deixalleria i a l’àrea d’emergència de recollida de residus (expedient x2018000777).

5. Dictamen sobre l’aprovació declaració de compatibilitat de la treballadora municipal Laia Pelach i Saget (expedient X2022001472).

II. PART DE CONTROL

6. Donació de compte d’assumptes relatius a personal.

7. Donació de compte de decrets de l’Alcaldia.

8. Informació de les regidories.

9. Assumptes de caràcter urgent.

10. Precs i preguntes.