celrà.cat » General » Acords aprovats al ple municipal ordinari de l’11 d’octubre de 2022

Acords aprovats al ple municipal ordinari de l’11 d’octubre de 2022

El dimarts 11 d’octubre va tenir lloc el ple ordinari al saló de sessions de l’Ajuntament. S’hi van aprovar per unanimitat els acords següents:

– Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 13 de setembre de 2022.

– Dictamen sobre la modificació pressupostària 8-2022.

– Dictamen sobre la modificació d’ordenances fiscals número 2 reguladora de l’IBI per a l’exercici 2023.

– Dictamen sobre la resolució de les al·legacions presentades al conveni de col·laboració entre les empreses del polígon industrial de Celrà Nalco Española Manufacturing SLU, Esteve Química SA, Medichem SA, Proteïn SA, Càrniques Celrà SL i l’Ajuntament de Celrà pel que fa al finançament de les despeses d’execució de la primera fase de les obres d’ampliació de la Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR).

– Dictamen sobre l’aprovació definitiva d’un projecte d’obertura i manteniment de les franges perimetrals de prevenció incendis, de les parcel·les interiors i zones verdes de Celrà.

– Dictamen sobre l’aprovació definitiva de la numeració del municipi de Celrà i alta de nova via disseminats.

– Dictamen sobre l’aprovació de la modificació plantilla orgànica municipal corresponent a l’exercici 2022.

– Aprovació de l’expedient i inici del procediment de licitació del contracte de serveis per a la recollida i transport de residus municipals.

El ple es va emetre en directe per Ràdio Celrà. Podeu escoltar la gravació d’aquesta sessió i les anteriors a l’apartat de podcasts del web de l’emissora:

👉 https://radio.celra.cat/programs/plemunicipal12042016