celrà.cat » Ple municipal » Acords aprovats al ple municipal ordinari del 13 de setembre de 2022

Acords aprovats al ple municipal ordinari del 13 de setembre de 2022

El dimarts 13 de setembre va tenir lloc el ple ordinari al saló de sessions de l’Ajuntament. S’hi van aprovar els acords següents:

– Declarar deserta la licitació del contracte per a la recollida i transport de residus municipals.

– Presa de coneixement de la resolució del Consorci de les Vies Verdes resolent per mutu acord el Conveni de col·laboració entre el Consorci de les Vies Verdes i l’Ajuntament de Celrà pel cofinançament i les condicions d’execució, direcció i lliurament de les obres del projecte Connexió del carril bici de Celrà amb Girona relacionat amb la convocatòria de subvencions per fomentar l’execució d’actuacions de vies ciclistes de les entitats locals i determinats consorcis susceptibles de finançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) (Resolució TES/1849/2018, de 24 de juliol).

– Pròrroga del conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Celrà sobre l’assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes.

– Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Celrà per a la implantació del programa Treball i Formació.

– Adhesió de l’Ajuntament al Conveni entre el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) per col·laborar en l’execució de programes en l’àmbit de competències de la Direcció general d’Execució Penal i de Justícia Juvenil.

– Aprovació inicial d’un projecte d’obra ordinària municipal: Adequació d’accés a la Torre Desvern.

– Aprovació inicial declaració parcel·la sobrera de 2.604,33 m2 d’una franja de sistema viari, finca registral 4839, ubicada al Polígon Industrial de Celrà.

– Aprovació del Pla d’Igualtat de Gènere (PIG) 2022-2026.

El ple es va emetre en directe per Ràdio Celrà. Podeu escoltar la gravació d’aquesta sessió i les anteriors a l’apartat de podcasts del web de l’emissora:

? https://radio.celra.cat/programs/plemunicipal12042016