celrà.cat » Ple municipal » Convocatòria i ordre del dia del ple municipal ordinari del dimarts 13 de setembre de 2022

Convocatòria i ordre del dia del ple municipal ordinari del dimarts 13 de setembre de 2022

Imatge del ple d'abril de 2022El dimarts 13 de setembre té lloc el ple municipal ordinari d’aquest mes, en sessió presencial, a la sala de plens de l’ajuntament. La sessió començarà a les 20 h i es podrà seguir en directe per Ràdio Celrà, al 107.7 de la FM, i per internet a l’enllaç a la transmissió en directe.

Podeu consultar l’ordre del dia a continuació.


Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de les actes de la sessió ordinària de data 12 de juliol de 2022 i de la sessió extraordinària de data 22 de juliol de 2022.

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DIRECTORIAL

2. Dictamen declarant deserta la licitació del contracte per a la recollida i transport de residus municipals (expedient x2021001034).

3. Dictamen sobre la presa de coneixement de la resolució del Consorci de les Vies Verdes resolent per mutu acord el Conveni de col·laboració entre el Consorci de les Vies Verdes i l’Ajuntament de Celrà pel cofinançament i les condicions d’execució, direcció i lliurament de les obres del projecte Connexió del carril bici de Celrà amb Girona relacionat amb la convocatòria de subvencions per fomentar l’execució d’actuacions de vies ciclistes de les entitats locals i determinats consorcis susceptibles de finançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) (Resolució TES/1849/2018, de 24 de juliol) (expedient x2020000109).

4. Dictamen sobre la pròrroga del conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Celrà sobre l’assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes (expedient x2022000905).

5. Dictamen sobre l’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Celrà per a la implantació del programa Treball i Formació (expedient x2022000149).

6. Dictamen sobre l’adhesió de l’Ajuntament de Celrà al Conveni entre el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) per col·laborar en l’execució de programes en l’àmbit de competències de la Direcció general d’Execució Penal i de Justícia Juvenil (expedient x2022000848).

7. Dictamen sobre l’aprovació inicial d’un projecte d’obra ordinària municipal: Adequació d’accés a la Torre Desvern de Celrà (expedient x2021001385).

8. Dictamen sobre l’aprovació inicial declaració parcel·la sobrera de 2.604,33 m2 d’una franja de sistema viari, finca registral 4839, ubicada al Polígon Industrial de Celrà (expedient x2022001164).

9. Dictamen sobre l’aprovació del Pla d’Igualtat de Gènere (PIG) 2022-2026 (expedient x2022001213).

II PART DE CONTROL

10. Donació de compte d’assumptes relatius a personal.

11. Donació de compte de decrets de l’Alcaldia.

12. Informació de les regidories.

13. Assumptes de caràcter urgent.

14. Precs i preguntes.