celrà.cat » General » Noves mesures contra la grip aviària en aus de corral per a autoconsum

Noves mesures contra la grip aviària en aus de corral per a autoconsum

Imatge extreta de la web de l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària

El 4 de gener de 2022 es va confirmar la presència d’un focus d’Influença Aviària d’Alta Patogenicitat (l’IAAP H5N1) en aus salvatges a Catalunya, al municipi de Soses, Segrià (Lleida). El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya han alertat del risc d’introducció i circulació al territori del virus de l’IAAP, especialment el subtipus H5N1.

La influença aviària és una malaltia produïda per diversos subtipus de virus de la influença, els quals poden classificar-se, en general, en dues categories segons la gravetat de la malaltia que provoquen en les aus de corral: el virus de la influença aviària de baixa patogenicitat, que sol causar una malaltia lleu, i el virus de la influença aviària d’alta patogenicitat, que provoca signes clínics greus i possibles altes taxes de mortalitat en les aus.

Per aquest motiu cal establir mesures sanitàries de salvaguarda per prevenir la difusió de la influença aviària a Catalunya, que són d’aplicació a tot el territori de Catalunya i seran vigents des del 12 de gener de 2022 fins al 20 d’abril de 2022.

Les mesures sanitàries de salvaguarda són les següents:

  • Prohibició ús d’aus dels ordres Anseriformes i Caradriformes com a reclams de caça.
  • Prohibició de cria i manteniment d’ànecs i oques conjuntament amb altres espècies d’aus de corral.
  • Prohibició de la producció i manteniment d’aus de corral a l’aire lliure (es pot autoritzar si disposa de sistema per evitar el contacte amb aus silvestres prèvia sol·licitud a l’oficina comarcal corresponent).
  • Prohibició de donar aigua a les aus de corral procedent de dipòsits on hi puguin accedir aus silvestres (excepte si estan tractats de manera que garanteixi la inactivació del virus de la IA.
  • Els dipòsits d’aigua situats a l’exterior necessaris per motius de benestar animal quedaran suficientment protegits contra les aus aquàtiques silvestres.
  • Prohibida la presència d’aus de corral o altres tipus d’aus captives en centres de concentració d’animals (definits a l’article 3.7 de la Llei 8/2003), incloent: certàmens ramaders, mostres i exhibicions d’aus o altres activitats culturals.

Arran d’aquesta situació recordem a tots els particulars que mantenen aus de corral per autoconsum, la importància i l’obligació que tenen de comunicar aquesta activitat a l’Oficina Comarcal del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural corresponent, així com notificar qualsevol sospita de la malaltia.

Es considera sospita d’IAAP l’aparició d’algun dels següents signes:

  • Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%.
  • Disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada.
  • Mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada.
  • Qualsevol signe clínic o lesió postmortem sospitós d’influença aviar (tos, esternuts, llagrimeig, descarrega nasal/oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa, lesions hemorràgiques, etc).

Per a més informació, podeu contactar amb l’oficina comarcal del Gironès del DARP al telèfon 872 97 53 66 o per correu-e escrivint a agirones.daam@gencat.cat.

Us adjuntem el tríptic resumit que facilita el departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat sobre la cria d’aus per a autoconsum a Catalunya.