celrà.cat » General » Convocatòria i ordre del dia del ple ordinari del 14 de setembre

Convocatòria i ordre del dia del ple ordinari del 14 de setembre

El dimarts 14 de setembre tindrà lloc el ple municipal ordinari d’aquest mes, en sessió presencial, a la sala de plens de l’ajuntament. La sessió començarà a les 20 h i es podrà seguir en directe per Ràdio Celrà, al 107.7 de la FM, i per internet a l’enllaç a la transmissió en directe.

Podeu consultar l’ordre del dia a continuació.

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 13 de juliol de 2021.

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DIRECTORIAL

2. Dictamen sobre el desistiment de la tramitació de la Modificació Puntual número 2 del Pla Especial Urbanístic del Nucli Antic de Celrà (expedient x524/2019).

3. Dictamen sobre el desistiment de la tramitació de la Modificació Puntual número 18 del Pla General d’Ordenació Urbana de Celrà (expedient 488/2019).

4. Dictamen sobre l’aprovació de la compatibilitat a favor d’una empleada pública (expedient x1078/2021).

5. Dictamen sobre l’adhesió a la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya (expedient x1088/2021).

6. Dictamen de la moció d’adhesió a la Setmana Europea de Mobilitat 2021 (expedient x1049/2021).

II PART DE CONTROL

7. Donació de compte del Decret d’Alcaldia 852/2021, de 3 de setembre, de la modificació de l’assignació de dedicació parcial de regidors (expedient x665/2019).

8. Donació de compte de l’informe d’Intervenció corresponent a la morositat del segon trimestre de 2021 (expedient x589/2021).

9. Donació de compte d’assumptes relatius a personal.

10. Donació de compte de decrets de l’Alcaldia.

11. Informació de les regidories.

12. Assumptes de caràcter urgent.

13. Precs i preguntes.