celrà.cat » General » Convocatòria i ordre del dia del ple ordinari del 13 de juliol de 2021

Convocatòria i ordre del dia del ple ordinari del 13 de juliol de 2021

El dimarts 13 de juliol tindrà lloc el ple municipal ordinari d’aquest mes, en sessió presencial, al saló de sessions de l’ajuntament. La sessió començarà a les 20 h i es podrà seguir en directe per Ràdio Celrà, al 107.7 de la FM, i per internet a l’enllaç a la transmissió en directe.

Podeu consultar l’ordre del dia a continuació.

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de l’acta de la data 8 de juny de 2021.

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DIRECTORIAL

2. Dictamen sobre el desistiment a la tramitació de la modificació puntual número 12 del Pla General d’Ordenació Urbana del Municipi de Celrà (expedient x832/2018).

3. Dictamen sobre l’aprovació del conveni d’expropiació per mutu acord de la finca situada a la carretera de Juià, número 1, de Celrà (expedient x696/2021).

4. Dictamen sobre l’aprovació de la pròrroga del conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i el Servei Català de Trànsit en matèria de seguretat ciutadana (expedient x259/2017).

5. Dictamen sobre l’aprovació de les bases per atorgar ajuts per rehabilitar edificis catalogats pel Pla especial de protecció del patrimoni de Celrà (expedient x880/2021).

6. Dictamen sobre l’adhesió al Pla de serveis per a la implantació de les aules de música de l’Escola de Música del Gironès als municipis de la comarca del Gironès (expedient x851/2021).

7. Dictamen sobre l’acord d’adhesió a l’acord marc de subministrament i manteniment de programari de Microsoft i VMware del Consorci Localret (expedient x879/2021).

8. Dictamen sobre l’aprovació de les festes locals, exercici 2022 (expedient x881/2021).

9. Manifest del dia 28 de juny, Dia per l’alliberament LGTBIQ+ (expedient x867/2021).

II PART DE CONTROL

10. Donació de compte d’assumptes relatius a personal.

11. Donació de compte de decrets de l’Alcaldia.

12. Informació de les regidories.

13. Assumptes de caràcter urgent.

14. Precs i preguntes.