celrà.cat » General » Acords del ple ordinari del 8 de juny de 2021

Acords del ple ordinari del 8 de juny de 2021

El ple ordinari de l’Ajuntament de Celrà que va tenir lloc el 8 de juny va aprovar per unanimitat els acords següents:

– Verificació del text refós de la Modificació puntual número 20 del Pla General d’Ordenació Urbana de Celrà (expedient x1100/2019).

– Aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic Autònom per a la connexió del carril bici de Celrà fins al límit de TM amb Girona (expedient x202/2020).

– Adjudicació del contracte del servei de neteja d’edificis municipals (expedient x939/2020).

– Conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Celrà per a la seva adhesió a la Xarxa de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya (Rescat) per a la coordinació en matèria de protecció civil (expedient x652/2021).

– Autorització de la compatibilitat per exercir una activitat privada, per compte propi, a favor d’una treballadora municipal (expedient x504/2021).

– Aprovació del Compte General de la corporació, exercici 2020 (expedient x331/2021).

 

El ple es va emetre en directe per Ràdio Celrà. Podeu escoltar la gravació d’aquesta sessió i les anteriors a l’apartat de podcasts del web de l’emissora:

? https://radio.celra.cat/programs/plemunicipal12042016