celrà.cat » General » L’Ajuntament avança en la implantació de llums LED en l’enllumenat públic

L’Ajuntament avança en la implantació de llums LED en l’enllumenat públic

L’Ajuntament de Celrà ha iniciat la 4a fase de la implantació de llums LED en l’enllumenat públic del municipi. Amb l’objectiu d’augmentar l’eficiència de la xarxa d’enllumenat públic, tant des del punt de vista energètic com de l’econòmic, l’Ajuntament té el propòsit de substituir per làmpades LED totes les làmpades de descàrrega de vapor de sodi d’alta pressió i d’halogenurs metàl·lics que queden.

La tendència actual és evitar l’ús de làmpades de descàrrega per la seva poca eficiència i el seu elevat cost de manteniment. La tecnologia LED s’ha estat desenvolupant els darrers anys i continua en evolució constant com a alternativa per ser utilitzada en l’enllumenat públic.

Abans de la posada en marxa de la fase actual de substitució de làmpades, el 53% dels llums públics estava constituït per làmpades de descàrrega i el 47% per llumeneres LED. En aquesta 4a fase, es procedirà a substituir les lluminàries dels carrers residencials més cèntrics i es passarà a una proporció d’un 63% de llumeneres LED i un 37% de làmpades de descàrrega.

L’acció actual consisteix en la instal·lació de 159 llumeneres LED de 30 W de potència i 3.600 lúmens, en els punts de llum que fins ara tenien làmpades de 100 W de vapor de sodi d’alta pressió (VSAP) i 73 llumeneres LED de 40 W de potència i 4.800 lúmens en els punts en què hi havia làmpades de 150 W de VSAP.

El pressupost de compra, segons els preus del contracte marc entre l’Ajuntament de Celrà i l’Associació Catalana de Municipis, és de 27.201,77 €, iva inclòs. Quant a la instal·lació, per aplicació del preu ofert en la licitació del vigent contracte de manteniment i conservació de l’enllumenat públic de Celrà, té un cost de 8.084,74 €,

Aquesta substitució permetrà un estalvi d’energia d’uns 9.230 €/any.