celrà.cat » General » Acords del ple ordinari de l’11 de maig de 2021

Acords del ple ordinari de l’11 de maig de 2021

El ple ordinari de l’Ajuntament de Celrà que va tenir lloc l’11 de maig de 2021 va aprovar per unanimitat els acords següents:

– Modificació pressupostària 3/2021 (expedient x363/2021).

– Ratificació del Decret d’Alcaldia 341/2021, de data 9 d’abril, relatiu a l’aprovació del document tècnic titulat Annex d’estructures que incorpora les prescripcions d’Adif quant a l’anàlisi i solució del reforç del mur de contenció de la plataforma ferroviària (expedient x528/2018).

– Conveni de col·laboració entre el Consorci de les Vies Verdes i l’Ajuntament de Celrà pel cofinançament i les condicions d’execució, direcció i lliurament de les obres del projecte Connexió del carril bici de Celrà amb Girona relacionat amb la convocatòria de subvencions per fomentar l’execució d’actuacions de vies ciclistes de les entitats locals i determinats consorcis susceptibles de finançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) (Resolució TES/1849/2018, de 24 de juliol) (expedient x109/2020).

– Aprovació inicial de la Modificació puntual número 21 del PGOU de Celrà relativa a la creació d’una subclau Va del sistema d’espais lliures i la seva assignació a la parcel·la de la Torre Desvern (expedient x251/2021).

– Aprovació inicial de la modificació puntual número 22 del PGOU relativa a la creació d’una doble qualificació Clau H-A del sistema hidrogràfic i sistema viari de Celrà (expedient x252/2021).

– Modificació del Conveni marc de col·laboració entre el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt i l’Ajuntament de Celrà per al desenvolupament del Programa d’Acollida i Mediació Comunitària del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt (expedient x165/2021).

– Modificació de la plantilla orgànica municipal corresponent a l’exercici 2021 (expedient x1009/2020).

– Moció de grup municipal de la CUP de rebuig als projectes de centrals eòliques / fotovoltaiques previstos arreu del territori (expedient x640/2021).

El ple es va desenvolupar per via telemàtica i es va emetre en directe per Ràdio Celrà i pel canal de Youtube de l’Ajuntament.

Podeu escoltar la gravació d’aquesta sessió i les anteriors a l’apartat de podcasts del web de l’emissora municipal:

? https://radio.celra.cat/programs/plemunicipal12042016