celrà.cat » General » Convocatòria i ordre del dia del ple ordinari del 9 de febrer

Convocatòria i ordre del dia del ple ordinari del 9 de febrer

El dimarts 9 de febrer va tenir lloc el ple municipal ordinari d’aquest mes, en sessió telemàtica. La sessió es va poder seguir en directe al canal de Youtube de l’Ajuntament i per Ràdio Celrà. La gravació està disponible a l’enllaç del podcast. Podeu consultar l’ordre del dia a continuació.

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 15 de desembre de 2020 i de la sessió extraordinària de data 18 de gener de 2021.

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DIRECTORIAL

2. Dictamen sobre l’aprovació de l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i l’Escola de Música del Gironès per a la implantació d’una aula de música per al curs escolar 2020-2021 (expedient x186/2017).

3. Dictamen sobre l’aprovació del conveni de col·laboració amb el Consorci de Benestar Social i el Consell Comarcal del Gironès per executar el Servei d’Atenció Diürna de Celrà (expedient x156/2021).

4. Dictamen sobre l’aprovació del conveni marc de col·laboració entre el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt i l’Ajuntament de Celrà pel desenvolupament del Programa d’Acollida i Mediació Comunitària del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt (expedient x165/2021).

5. Dictamen sobre la rectificació de la plantilla orgànica municipal 2021 (expedient x1009/2020).

6. Dictamen sobre l’aprovació del Pla Local de Joventut 2021-2025 (expedient x75/2020).

7. Dictamen sobre l’aprovació del Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de Celrà, 2020-2024 (expedient x1155/2020).

II. PART DE CONTROL

8. Donació de compte del Decret de liquidació del pressupost 2020.

9. Donació de compte de l’informe de morositat del 4t trimestre de 2020 (expedient x99/2020).

10. Donació de compte d’assumptes relatius a personal.

11. Donació de compte de decrets de l’Alcaldia.

12. Assumptes de caràcter urgent.

13. Precs i preguntes.