» » El confinament nocturn s’afegeix a les mesures per contenir els brots de Covid-19

El confinament nocturn s’afegeix a les mesures per contenir els brots de Covid-19

Tema General | 0

El diumenge 25 d’octubre ha entrat en vigor el confinament nocturn, decretat per la Generalitat a tot Catalunya, després de la declaració d’estat d’alarma per part del govern espanyol. Les mesures a tenir compte són les següents:

– Resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 10 de la nit i les 6 del matí.

EXCEPCIONS A LA MOBILITAT

– Assistència sanitària d’urgència.
– Adquisició de productes farmacèutics per raó d’urgència (la més propera al domicili).
– Desplaçament per anar i tornar de treballar, amb el corresponent certificat de l’empresa.
– Desplaçaments de professionals, i personal voluntari acreditat, per fer serveis essencials, sanitaris i socials.
– Cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables (incloent-hi els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l’exterior pel seu benestar emocional o de salut amb el corresponent certificat professional).
– Actuació urgent davant d’òrgans judicials.
– Retorn al lloc de residència habitual en cas de viatge.
– Cura d’animals de companyia el temps imprescindible (de les 4 a les 6 hores AM) , amb desplaçament individual proper al domicili.
– Altres causes de força major o altra situació de necessitat justificada.

HORARI MÀXIM D’OBERTURA AL PÚBLIC:

– Serveis, comerç minorista i restauració, inclosa la prestació de serveis a domicili: 21 hores
– Espais públics a les 21 hores, inclosos els espectacles públics, activitats recreatives i esportives autoritzades.
– Les activitats culturals podran finalitzar a les 22 h i es permetrà el retorn dels assistents entre les 22 i les 23 hores.
– La limitació horària no afecta els serveis essencials i d’urgència: sanitaris, sociosanitaris, farmàcies, combustibles, emergències i actuacions judicials.

PORTEU EL CERTIFICAT DE DECLARACIÓ AUTORESPONSABLE o qualsevol altre document acreditatiu (mèdic, d’empresa…) que justifiqui el desplaçament per presentar-lo en els controls policials.

DESCÀRREGA DEL CERTIFICAT: https://ja.cat/2w4XM