celrà.cat » General » L’Ajuntament adjudica la reforma del nucli de comunicacions i part de la coberta de la Torre Desvern

L’Ajuntament adjudica la reforma del nucli de comunicacions i part de la coberta de la Torre Desvern

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària del 16 de juny de 2020, va prendre l'acord d'adjudicar el contracte administratiu per executar l'obra titulada "Reforma del nucli de comunicacions i part de la coberta de la Torre Desvern - Fase 2" per un import de 128.819,72 euros (IVA exclòs).

En data 18 de febrer de 2020, la Junta de Govern va aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, del contracte administratiu d'obres per import de 140.419,70 euros. S'hi van presentar dins de termini quatre empreses i l'empresa guanyadora va proposar una rebaixa de més d'un vuit per cent.

Aquesta actuació és la darrera en el nucli de comunicacions i la coberta d'aquesta part de la Torre. Un cop finalitzades les obres es podrà accedir a cada pis mitjançant les escales o l'ascensor, fet que assegurarà l'accessibilitat per a tothom en aquest equipament públic.

L'Ajuntament de Celrà va sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció dins la línia "Restauració i conservació d'immobles d'interès patrimonial" de l'Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar per a l'anualitat 2020. El 30 de juny, la Junta de govern de la Diputació de Girona va acordar concedir a l'Ajuntament de Celrà una subvenció de 32.880 euros per finançar un 29% del projecte.

A petició de l'Ajuntament, l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat també finançarà les dues fases de la reforma del nucli de comunicacions i part de la coberta de la Torre Desvern, amb una subvenció de 67.874 per a l'actuació.

Les imatges adjuntes mostren com quedarà la Torre Desvern un cop finalitzada aquesta actuació.