celrà.cat » General » Diferents actuacions a la carretera de Palamós dins el Pla local de seguretat viària

Diferents actuacions a la carretera de Palamós dins el Pla local de seguretat viària

Imatge de la carretera de PalamósL’Ajuntament de Celrà va aprovar en el ple d’abril el primer Pla local de seguretat viària del municipi. Aquest pla preveu una sèrie de mesures encaminades a reduir l’accidentalitat a la carretera de Palamós, on durant el trienni 2014-2016 es van concentrar el 69% dels accidents al municipi. El govern municipal, un cop aprovat el pla, va decidir demanar formalment l’autorització per dur a terme les actuacions a la carretera de Palamós als Serveis Territorials de Carreteres de Girona, que van emetre informe favorable en data 15 de juny de 2018.

L’Ajuntament ha destacat la importància d’aquesta autorització, ja que finalment es podran resoldre diferents problemes en aquesta travessera urbana. Les actuacions que s’hi portaran a terme aviat inclouen: reducció de la velocitat màxima dels 50 km/h als 40 km/h, amb la instal·lació de senyals verticals al llarg de la carretera; reducció del trànsit de pas, amb l’eliminació de l’aparcament de vehicles sobre la vorera, per millorar l’accessibilitat i visibilitat dels passos de vianants. La nova distribució de la calçada permetrà una nova secció de dos metres per a estacionar-hi en cordó i una disminució de l’amplada dels carrils de circulació.

Totes aquestes mesures van encaminades a disminuir l’accidentalitat de la via. També cal remarcar el canvi important que suposaran per al municipi aquestes actuacions, ja que comportaran una millora important per al comerç i per als veïns i veïnes de la carretera, que hi guanyaran aparcament i seguretat i podran caminar per la vorera sense trobar-hi obstacles.

L’alcalde de Celrà i regidor d’Urbanisme, Dani Cornellà, ha mostrat la seva satisfacció pel fet que s’hagi arribat a aquesta solució «després de tants anys de greuges per als veïns i veïnes i per als comerços del municipi». «Aquesta actuació permetrà pacificar la carretera i recuperar-la com un carrer més del municipi», ha manifestat.