» » L’Ajuntament de Celrà ja disposa del projecte bàsic del carril bici amb Girona

L’Ajuntament de Celrà ja disposa del projecte bàsic del carril bici amb Girona

Tema General | 0

L’Ajuntament de Celrà disposa del projecte que defineix el carril bici des de Celrà fins a Girona, amb un primer tram seguint el riu ter (camins existents i un petit tram per obrir nou), un segon tram en passera metàl·lica adossada i penjada al mur ferroviari existent sobre el riu Ter i un tercer tram construint un camí nou amb enlaç amb el camí existent a Campdorà. El projecte està valorat en un milió d’euros. L’Ajuntament començarà un seguit de reunions amb diferents administracions i consorcis per buscar el finançament per poder portar-lo el més aviat possible.

L’any 2016 l’Ajuntament de Celrà va començar a treballar amb l’estudi Martí Franch per elaborar l’estudi d’alternatives per connectar els nuclis urbans de Celrà i Girona mitjançant un carril bici. L’estudi va proposar tres alternatives possibles. La primera opció que es va estudar en detall va ser la del costat sud del riu entre els vessants i talussos del bosc a travès del congost. Aquesta desprès de ser estudiada va ser rebutjada per qüestions de seguretat i per el departament de carreteres. La segona alternativa era construir una passera cap a Sant Julià de Ramis però va quedar descartada per el sobrecot econòmic i problemes tècnics. La tercera alternativa era construir un pas adossat al mur de contenció del corredor ferroviari i penjat sobre el riu en el punt més estret i inaccesible.

Aquest projecte bàsic desenvolupa l’alternativa tercera doncs desprès de diferents reunions amb l’ACA i ADIF es va constatar la viabilitat del traçat de la proposta sempre que es compleixin certs requirements tècnics que ja s’incorporen en aquest projecte.

L’Ajuntament de Celrà començarà un seguit de reunions amb diferents administracions i consorcis per buscar el finançament per poder portar a terme aquest projecte el més aviat possible.

Podeu veure el projecte en format PDF (23 MB) en aquest enllaç: http://celra.cat/projectecarrilbici