» » Sanció a la constructora de l’edifici auxiliar de la zona esportiva

Sanció a la constructora de l’edifici auxiliar de la zona esportiva

Tema General | 0

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament, en la seva sessió ordinària del 6 de març de 2018, va acordar imposar a l’empresa Servei d’Instal·lacions Tècniques Empordà, SL, una sanció de 5.097,40 euros per incompliment de terminis en la construcció d’un edifici auxiliar a la zona esportiva. El contracte per a aquesta obra, formalitzat l’11 de maig de 2017, establia que el termini de construcció de l’edifici era de quatre mesos. Tenint en compte una demora de 15 dies que es va acceptar per motius tècnics, les obres haurien d’haver finalitzat el 4 d’octubre de 2017.

La sanció imposada a l’empresa és de 33,10 euros/dia a partir de la data en què haurien d’haver acabat les obres i es basa en el criteri de penalitzacions que especifica el plec de clàusules administratives particulars.

La mateixa Junta de Govern Local va aprovar concedir a l’empresa constructora una ampliació del termini per finalitzar el contracte, de tres setmanes a partir de l’adopció d’aquest acord.

La nova construcció ha de fer la funció d’edifici auxiliar, amb serveis sanitaris i espais polivalents per a les persones i entitats que utilitzen les instal·lacions esportives. Aquesta construcció pretén solucionar una mancança per a les persones usuàries de les pistes de tenis i pàdel, que no disposaven de lavabos ni lloc on dutxar-se.