0

Escoles bressol municipals

Les escoles bressol municipals són un servei educatiu per a nens i nenes d’1 a 3 anys

És un espai on s’ofereixen jocs i propostes que ajuden a desenvolupar les capacitats intel·lectuals bàsiques dels infants, així com la socialització amb els altres i el coneixement d’un mateix.

El servei d’escola bressol municipal es presta en dos centres diferents: les escoles bressol Trapelles i Gínjols:

Escola Bressol Trapelles
C/ Germans Sàbat, 60
Tel. 972 49 24 52

Escola Bressol Gínjols
C/ Canigó, 5
Tel. 972 49 40 30

Aquests centres tenen una clara intencionalitat pedagògica, que supera l’antiga concepció de guarderia o d’espai de guarda i custòdia d’infants. Els pares i mares hi trobaran un espai per relacionar-se amb altres famílies i la possibilitat de participar i col·laborar amb l’escola.

QUÈ OFEREIXEN LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE CELRÀ?

– Un espai de confiança i tranquil·litat que permet als infants seguint el seu ritme, crear, experimentar, compartir, demanar, esperar, triar, gaudir,…
– Un ambient acollidor i alhora motivador per jugar, aprendre i conviure amb altres infants.
– Un espai on el joc, l’observació, la manipulació i l’experimentació són les eines bàsiques per l’aprenentatge.

QUÈ HI FA L’INFANT, A L’ESCOLA?

– A través del coneixement de si mateix aprèn a ser cada vegada més autònom.
– Aprèn a conviure: a compartir, a respectar, a ajudar, a escoltar…
– S’expressa utilitzant els diferents llenguatges.

COM HO FA, TOT AIXÒ?

Senzillament jugant! Tot jugant, els infants:

– Descobreixen el material i hi interactuen
– Es relacionen amb altres infants
– Es relacionen amb els adults
– Descobreixen el propi cos
– Descobreixen l’entorn més immediat
– Descobreixen els diversos llenguatges (verbal, plàstic, musical i matemàtic)

QUÈ HI PODEN TROBAR ELS PARES I LES MARES?

– Un espai obert de col·laboració en l’educació dels infants, ja que intentem que hi hagi un intercanvi de criteris, experiències compartides i propostes per part de les famílies.
– Contacte diari família-educadora
– La possibilitat de participar activament en l’escola formant part de l’Associació de Mares i Pares.