celrà.cat » General » Convocatòria i ordre del dia del ple ordinari del 14 de maig

Convocatòria i ordre del dia del ple ordinari del 14 de maig

El dimarts 14 de maig tindrà lloc el ple ordinari d’aquest mes, a les 20 h, a la sala de plens de l’ajuntament. Es podrà seguir en directe per Ràdio Celrà, al 107.7 de l’FM, i per internet a l’enllaç a la transmissió en directe.

Podeu consultar-ne l’ordre del dia a continuació.


ORDRE DEL DIA

I PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 9 d’abril de 2024 i de la sessió extraordinària de data 15 d’abril de 2024.

2. Designar mitjançant sorteig públic els/les presidents/es i vocals, titulars i suplents, que han de formar les meses en les eleccions al Parlament Europeu convocades pel diumenge dia 9 de juny de 2024.

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DIRECTORIAL

3. Dictamen sobre l’aprovació inicial de la modificació de pressupost 04/2024 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit (expedient X2024001144).

4. Dictamen sobre la modificació de l’Ordenança fiscal de la taxa per la prestació del servei d’escola de dansa per al curs 2024-25 i següents (expedient x2024000529).

5. Dictamen sobre l’aprovació provisional de la modificació puntual número 24 el Pla General d’Ordenació Urbana de Celrà (expedient X2024000436).

6. Dictamen sobre l’aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic del Sistema d’Equipaments Comunitaris de Celrà (x2022000625).

7. Dictamen sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i l’Agència Catalana de l’Aigua per al cofinançament de la Fase I les obres d’Ampliació de l’Estació Depuradora (EDAR) de Celrà (expedient x2024001098).

8. Dictamen sobre l’aprovació de l’expedient de contractació de les obres per a l’ampliació de l’Estació Depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Celrà-Fase 1 (expedient X2023002341).

9. Dictamen sobre l’aprovació de la inclusió com a ens adherits al conveni de col·laboració per a l’edició conjunta de la revista La Llera del Ter, dels ajuntaments de Sant Julià de Ramis/Medinyà, Sant Jordi Desvalls i Viladasens (expedient x2020000465).

PROPOSTA D’ALCALDIA

10. Adhesió a la moció aprovada per l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis relativa a la restitució del municipi de Medinyà (expedient x2024001320).

II PART DE CONTROL

11. Moció presentada pel GM SOM POBLE-CUP AMUNT pel compliment de l’autorització ambiental integrada de la planta de valorització energètica de Campdorà (expedient x2024001307).

12. Donació de compte de la sentència del Jutjat Social 3 de Girona del recurs interposat pel Sr. J. Ll. (expedient x2019000796).

13. Donar compte de l’informe d’intervenció sobre el compliment dels terminis en mesura de lluita contra la morositat en les operacions comercials corresponent al primer trimestre de 2024 (expedient x2024000930).

14. Donació de compte d’assumptes relatius a personal.

15. Donació de compte de decrets de l’Alcaldia.

16. Informació de les regidories.

17. Assumptes de caràcter urgent.

18. Precs i preguntes.