celrà.cat » General » S’inicia el procés de preinscripció escolar per al curs 2024-2025

S’inicia el procés de preinscripció escolar per al curs 2024-2025

L’Ajuntament de Celrà informa les famílies sobre el període de preinscripció a les escoles d’educació infantil i primària del municipi per al curs 2024-2025.

Tot i que aquest procediment és competència exclusiva del Departament d’Educació, us facilitem l’accés a la informació dels tràmits a seguir.

El Departament ha establert el termini de presentació de sol·licituds de preinscripció escolar per als ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i educació primària, entre el 6 i el 20 de març, ambdós inclosos.

La sol·licitud només es pot fer en format telemàtic i es podrà tramitar des d’un ordinador, tauleta o telèfon intel·ligent. En cap cas s’admetran sol·licituds en paper.

Als webs del Departament i de les escoles de Celrà hi trobareu informació més concreta:

Web de l’Escola Les Falgueres (codi de centre 17008471): https://agora.xtec.cat/ceip-lesfalgueres

Web de l’Escola L’Aulet (codi de centre 17000913) https://agora.xtec.cat/ceiplaulet/


PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE PREINSCRIPCIÓ

En aquest apartat trobareu tota la informació: documentació necessària, com obtenir l’idCAT mòbil, on consultar el codi RALC, accés al tràmit de preinscripció i un vídeo i un podcast que expliquen, pas a pas, com s’ha d’emplenar la sol·licitud.

S’ofereixen dos tipus de sol·licituds:

  • Electrònica: Cal tenir una identificació digital (idCat mòbil, Clave, DNI electrònic, etc.). Si l’infant no té codi identificador (RALC), caldrà adjuntar la certificació electrònica de la inscripció de naixement o el llibre de família.
  • Suport informàtic: no es requereix sistema d’identificació digital. Cal adjuntar documentació identificativa.

Els infants que s’han de preinscriure a I3 i que estan escolaritzats en alguna escola bressol ja disposen del número d’inscripció al registre d’alumnes de Catalunya (RALC) que es demana. Podeu obtenir-lo a l’escola bressol o en aquest enllaç. A la resta d’infants, se’ls assignarà el número un cop feta la sol·licitud.

En enviar la sol·licitud es consulta automàticament el padró. Aquesta consulta serveix per confirmar que l’adreça del domicili familiar, en aquest cas, és a Celrà. Si no es poden obtenir les dades del padró, cal acreditar la residència mitjançant un certificat o volant de convivència de l’alumne/a que acrediti que viu, com a mínim, amb el pare o la mare o tutor/a que presenta la sol·licitud. Per a informar-vos sobre la sol·licitud de volants de convivència de Celrà, podeu trucar a l’àrea d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament al telèfon 972 492 001.

Consulteu en quins casos cal adjuntar documentació per a acreditar criteris de prioritat. Alguns criteris es validen mitjançant consultes interadministratives i no cal adjuntar cap document.

En cas d’haver d’adjuntar documentació, cal escanejar o fotografiar tots els documents demanats per totes dues cares i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripció.

SUPORT PER FER LA SOL·LICITUD

Aquelles famílies que necessiten suport per a tramitar la sol·licitud telemàtica poden demanar hora al centre escollit en primera opció:

Escola Les Falgueres:

  • Telèfon: 972 49 21 25
  • Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de 15 a 16 h.

Escola L’Aulet:

  • Telèfon: 972 49 23 05
  • Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de 15 a 16 h.

SOBRE LA ZONIFICACIÓ ESCOLAR

Les famílies tenen llibertat per escollir qualsevol centre, però això no garanteix que s’adjudiqui la plaça en el centre seleccionat. Les sol·licituds s’ordenen d’acord amb la puntuació obtinguda en el barem associat als criteris de prioritat que estableix el Departament d’Educació i que podeu consultar al seu web. En cas d’empat, es resol mitjançant un sorteig amb els nombres assignats aleatòriament a cada sol·licitud.

Actualment, Celrà és zona escolar única. Per això, tots els domicilis del municipi es troben dins l’àrea d’influència de les dues escoles de Celrà. Per aquest motiu, sigui quina sigui l’escola que sol·liciteu en primera opció, obtindreu la màxima puntuació en el criteri de proximitat del domicili habitual.