celrà.cat » General » Acords aprovats al ple municipal ordinari del 14 de novembre de 2023

Acords aprovats al ple municipal ordinari del 14 de novembre de 2023

Imatge del ple de novembre de 2023El ple del 14 de novembre va aprovar els acords següents:

– Dictamen sobre l’aprovació provisional de la modificació puntual número 23 el Pla General d’Ordenació Urbana de Celrà.

– Dictamen sobre l’aprovació inicial del projecte d’obres titulat «Urbanització de l’arranjament de la plaça del mercat de Celrà. Fase 2 i 3».

– Dictamen sobre el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i l’Ajuntament de Juià pel tractament de les aigües residuals de Juià a l’EDAR de Celrà 2024-2028.

– Dictamen sobre la declaració d’interès local de l’activitat Cicle formatiu de dansa de l’Institut de Celrà a efectes de bonificació total de taxa per la utilització privativa de les instal·lacions municipals de l’escola de Dansa i del Teatre Ateneu.

– Dictamen sobre la delegació de l’exercici de la competència a favor del Consell Comarcal del Gironès per tal de poder actuar en el municip de Celrà i fer les tasques i activitats del contracte de les persones destinatàries del Programa Treball i Formació 2023.

– Dictamen sobre la modificació de la secretària suplent del Registre Civil de Celrà.

– Dictamen sobre l’aprovació del reconeixement de dies addicionals de vacances i permisos del personal de l’Ajuntament per compliment de triennis, de conformitat el Text Refós estatut dels empleats públics.

– Dictamen sobre el nomenament de representants de l’Ajuntament a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (AMEP).

– Dictamen sobre la ratificació del decret de l’alcaldia número 1346 de 24 d’octubre, en què es desestima el recurs de reposició potestatiu presentat contra l’acord d’aprovació del conveni d’expropiació per mutu acord d’una porció de la finca ubicada entre el carrer dels Àngels i la Pujada d’en Prat.

– Aprovació de la declaració institucional amb motiu del 25 de novembre de 2023, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones.

– Moció sobre el conflicte d’Israel i Palestina i suport al poble palestí.

El ple es va emetre en directe per Ràdio Celrà. Podeu escoltar la gravació d’aquesta sessió i les anteriors a l’apartat de pòdcasts del web de l’emissora:

? https://radio.celra.cat/programs/plemunicipal12042016