celrà.cat » General » Inscripcions a les activitats fisicoesportives del curs 2023-2024 a Celrà

Inscripcions a les activitats fisicoesportives del curs 2023-2024 a Celrà

L’Àrea d’Esports de l’Ajuntament ha establert del 17 al 21 de juliol de 2023 el període d’inscripcions a les activitats fisicoesportives que es portaran a terme al pavelló municipal d’esports el curs 2023-2024. Hi ha previst un segon període d’inscripcions, del 4 al 8 de setembre, per a les places restants.

Teniu tots els detalls al tríptic informatiu (PDF).


DATES DELS CURSOS

Del 18 de setembre de 2023 al 21 de juny de 2024 (calendari escolar de festes).

MATRÍCULES

General: 25 € (les quotes són trimestrals).

Descompte: 40% per a persones amb discapacitat física o psíquica a partir d’un 33%.

INSCRIPCIONS

Activitats al pavelló d’esports

En línia a la web de l’Ajuntament de Celrà en els períodes d’inscripció:

  • Del 17 al 21 de juliol
  • Del 4 al 8 de setembre, les places restants

Activitats al gimnàs de Can Ponac

Presencial a l’Ajuntament, de les 9.30 a les 13 h

  • Del 17 al 21 de juliol
  • Del 4 al 8 de setembre

INSTRUCCIONS PER INSCRIURE’S A TRAVÉS DE LA WEB

– Descarregueu el full d’inscripció en format PDF, ompliu-lo i signeu-lo.

– Entreu al formulari d’inscripció.

Adjunteu els documents signats (full d’inscripció i autoritzacions), còpia del DNI del sol·licitant i document de dades bancàries, en el formulari.

* A l’hora de fer la inscripció s’ha de fer arribar el full de dades bancàries per a tercers.

* Si teniu dret a descompte, cal acreditar-ho documentalment adjuntant un justificant en el formulari. (Persones amb un 33 % de discapacitat: adjunteu el certificat que ho acrediti).

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

La normativa SEPA a la zona euro obliga a demanar les dades bancàries actualitzades. Cal que es faci arribar el document de dades bancàries per a tercers, omplert i segellat pel banc..

Si ja heu lliurat aquest mateix document a l’Ajuntament durant el curs anterior, no cal tornar-lo a fer, si no s’han canviat les dades bancàries.