celrà.cat » General » Acords aprovats al ple municipal ordinari del 14 de març de 2023

Acords aprovats al ple municipal ordinari del 14 de març de 2023

Imatge del ple del 8 de novembre de 2022El ple ordinari del 14 de març de 2023 va aprovar per unanimitat els acords següents:

– Dictamen sobre l’aprovació de la modificació de l’Ordenança número 2, reguladora del preu públic per a la prestació del servei de cursos i tallers organitzats per l’Ajuntament de Celrà per a l’exercici 2023.

– Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local, d’adhesió de l’Ajuntament de Celrà a la tercera pròrroga de l’Acord marc de subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats de compra i arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya, de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL).

– Dictamen sobre l’aprovació inicial del plec de condicions que ha de regir la concessió administrativa, per concessió directa, per a l’ús privatiu d el domini públic d’un espai al subsol del carrer Pirineus.

– Dictamen sobre l’aprovació inicial de la modificació del plànol de delimitació per a la prevenció d’incendis forestals i el document d’acompanyament, segons el que estableix la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals.

També es va fer la declaració Institucional del 8-M, Dia internacional de les dones, que van llegir les regidores dels diferents grups polítics.

El ple es va emetre en directe per Ràdio Celrà. Podeu escoltar la gravació d’aquesta sessió i les anteriors a l’apartat de podcasts del web de l’emissora:

? https://radio.celra.cat/programs/plemunicipal12042016