celrà.cat » Urbanisme » L’Ajuntament rep un ajut de la Diputació per a la redacció del projecte de reforma de Can Cors

L’Ajuntament rep un ajut de la Diputació per a la redacció del projecte de reforma de Can Cors

L’Ajuntament de Celrà ha adjudicat a l’empresa Matèrica Estudi d’Arquitectura SLP el contracte menor de serveis per a la redacció del projecte de reforma i rehabilitació de Can Cors i edifici annex, fase 3, de Celrà, per un import de 7.430 €, IVA exclòs (8.990,30 €, IVA inclòs), de conformitat amb l’oferta presentada.

La Diputació de Girona ha subvencionat la redacció del projecte amb 6.059,56 €, dins el Fons econòmic de caràcter extraordinari destinat a ajuntaments i consells comarcals de les comarques gironines.

Amb el suport de: