celrà.cat » General » La importància de mantenir netes les parcel·les com a prevenció d’incendis forestals

La importància de mantenir netes les parcel·les com a prevenció d’incendis forestals

Amb l’arribada del bon temps i davant la proximitat de la revetlla de Sant Joan, cal incidir en les mesures de prevenció d’incendis i, per això, l’Ajuntament demana a les persones titulars de parcel·les la màxima col·laboració i els recorda l’obligatorietat de fer periòdicament tasques de desbrossament, neteja i condicionament dels solars, parcel·les i altres terrenys.

Cal recordar que la normativa estableix que «les parcel·les no edificades de les urbanitzacions situades a menys de 500 metres del bosc han de mantenir durant tot l’any el terreny lliure de vegetació baixa i arbustiva, amb la massa forestal aclarida, les branques baixes esporgades, i net de vegetació seca i morta, així com de qualsevol mena de residu vegetal o d’altre tipus que pugui afavorir la propagació del foc».

Segons el decret 123/2005, que desplega la llei 5/2003, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat amb la trama urbana, les condicions a mantenir a les parcel·les no edificades són les següents:

Arbrat adult: espai mínim entre troncs de 6 metres, evitant la continuïtat horitzontal entre capçades i eliminant les branques baixes a un terç de l’alçada, màxim fins als 5 metres.

Arbusts: exemplars aïllats, amb distància de 3 metres entre elles, cobertura màxima del 15% de la superfície, sense continuïtat vertical amb les copes dels arbres.

Matollar i bosc de rebrot: cobertura màxima del 35% de superfície, peus separats 3 metres entre ells i d’espècies seleccionades per la seva resistència al foc (per exemple: boix, garric, exemplars joves d’alzina o roure, llentiscle, galzeran, heures, etc.).