celrà.cat » General » Convocatòria i ordre del dia del ple municipal ordinari del dimarts 10 de maig

Convocatòria i ordre del dia del ple municipal ordinari del dimarts 10 de maig

Imatge del ple d'abril de 2022El dimarts 10 de maig tindrà lloc el ple municipal ordinari d’aquest mes, en sessió presencial, a la sala de plens de l’ajuntament. La sessió començarà a les 20 h i es podrà seguir en directe per Ràdio Celrà, al 107.7 de la FM, i per internet a l’enllaç a la transmissió en directe.

Podeu consultar l’ordre del dia a continuació.


Ordre del dia:

I PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de l’acta de data 12 d’abril de 2022.

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DIRECTORIAL

2. Dictamen sobre la modificació pressupostària 4/2022 (expedient x2022000691).

3. Dictamen sobre l’aprovació inicial del projecte d’obra ordinària municipal “Ampliació de l’Estació Depuradora de Celrà (Fase 1 i 2)” (expedient x2020000153).

4. Dictamen sobre l’aprovació del conveni de col·laboració entre les empreses del polígon industrial de Celrà Nalco Española Manufacturing SLU, Esteve Química SA, Medichem SA, Proteïn SA, Càrniques Celrà SL i l’Ajuntament de Celrà en el finançament de les despeses d’execució de la primera fase de les obres d’ampliació de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) (expedient x2021000775).

5. Dictamen sobre l’aprovació de l’adhesió a l’acord adoptat pel Ple de la Diputació de Girona, celebrat en data 23 de novembre de 2021, referent a l’aprovació del manual de normes i procediments que estableixen els criteris a seguir en aplicació del marc conceptual de la comptabilitat pública i de les normes de reconeixement i valoració recollits en el Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l’Administració local (expedient x2022000522).

6. Dictamen sobre la denominació d’una de les escoles bressol municipal de Celrà amb el nom Escola Bressol Gínjols (expedient x2022000599).

MOCIONS

7. Moció del grup municipal CUP-AMUNT per incorporar el crim d’ecocidi al Tribunal Penal Internacional (expedient x2022000704).

8. Moció presentada pel grup municipal CUP-AMUNT per a la millora del finançament de les escoles bressol (expedient x2022000705).

II PART DE CONTROL

9. Donació de compte de l’informe d’Intervenció relatiu a la morositat en les operacions comercials 1r trimestre 2022 (expedient x2022000430).

10. Donació de compte d’assumptes relatius a personal.

11. Donació de compte de decrets de l’Alcaldia.

12. Informació de les regidories.

13. Assumptes de caràcter urgent.

14. Precs i preguntes.