celrà.cat » General » Ajuts per rehabilitar les façanes del nucli antic i edificis catalogats

Ajuts per rehabilitar les façanes del nucli antic i edificis catalogats

L’Ajuntament de Celrà ha fet pública una convocatòria per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació de façanes dels edificis del nucli antic del municipi. La despesa màxima prevista per a la concessió d’aquests ajuts és de 8.000 euros.

Les subvencions es concediran en funció de l’ordre de presentació de sol·licituds en el registre d’entrada municipal i fins que s’esgoti el crèdit destinat a aquests ajuts.

També s’han convocat ajuts per a la rehabilitació d’edificis catalogats pel Pla especial de protecció del patrimoni de Celrà. La despesa màxima prevista per a la concessió d’aquests ajuts és de 6.000 euros.

Els ajuts atorgats es destinaran a minorar l’import de les obres de rehabilitació a càrrec dels propietaris o promotors.

El termini per presentar les sol·licituds en els dos casos acaba el 30 de novembre de 2021.


Més informació sobre la convocatòria de subvencions per a la rehabilitació de façanes dels edificis del nucli antic:

Més informació sobre la convocatòria d’ajuts per rehabilitar edificis catalogats pel Pla especial de protecció del patrimoni: