celrà.cat » General » Una subvenció de la Generalitat i el fons Feader permet l’arranjament de diversos camins del poble

Una subvenció de la Generalitat i el fons Feader permet l’arranjament de diversos camins del poble

La Generalitat de Catalunya, mitjançant resolució de 28 d’abril de 2021, va atorgar a l’Ajuntament de Celrà un ajut per a actuacions incloses en l’annex 5 d’Infraestructures en la Prevenció d’Incendis Forestals per un import d’11.561,85 €.

L’ajut ha anat destinat a l’arranjament dels camins de can Cornei, de les Planes i dels Àngels i a la pavimentació d’un tros a l’inici del camí de les Planes a l’alçada can Taberner Petit.

El 57% de l’ajut ha estat finançat pel DARP (6.590,25 €) i el 4.971,60 € (43%) ha estat finançat pel Fons Feader.

Mitjançant l’Ordre ARP/93/2018, de 19 de juny (DOGC núm. 7655, de 03.07.2018), la Generalitat va aprovar les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, i va convocar per a l’any 2020, mitjançant la Resolució ARP/1411/2020, de 10 de juny (DOGC núm. 8158, de 19.06.2020), i d’acord amb aquestes bases, els ajuts per a la prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal especificades en el seu annex 5.