celrà.cat » General » Convocatòria i ordre del dia del ple ordinari del 8 de juny de 2021

Convocatòria i ordre del dia del ple ordinari del 8 de juny de 2021

El dimarts 8 de juny va tenir lloc el ple municipal ordinari d’aquest mes, en sessió presencial, al saló de sessions de l’ajuntament. La sessió va començar a les 20 h i es va poder seguir en directe per Ràdio Celrà, al 107.7 de la FM, i per internet a l’enllaç a la transmissió en directe. Recupereu la gravació al podcast de Ràdio Celrà. Podeu consultar l’ordre del dia a continuació.

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de l’acta de data 11 de maig de 2021.

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DIRECTORIAL

2. Dictamen sobre la verificació del text refós de la Modificació puntual número 20 del Pla General d’Ordenació Urbana de Celrà (expedient x1100/2019).

3. Dictamen sobre l’aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic Autònom per a la connexió del carril bici de Celrà fins al límit de TM amb Girona (expedient x202/2020).

4. Dictamen sobre l’adjudicació del contracte del servei de neteja d’edificis municipals (expedient x939/2020).

5. Dictamen sobre el Conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Celrà per a la seva adhesió a la Xarxa de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya (Rescat) per a la coordinació en matèria de protecció civil (expedient x652/2021).

6. Dictamen sobre l’autorització de la compatibilitat per exercir una activitat privada, per compte propi, a favor d’una treballadora municipal (expedient x504/2021).

PROPOSTA DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

7. Aprovació del Compte General de la corporació, exercici 2020 (expedient x331/2021).

II. PART DE CONTROL

8. Donació de compte de la Sentència del Jutjat Contenciós-Administratiu 2 de Girona del recurs interposat per Comsa Service Facility Management SAU (expedient x865/2020).

9. Donació de compte d’assumptes relatius a personal.

10. Donació de compte de decrets de l’Alcaldia.

11. Informació de les regidories.

12. Assumptes de caràcter urgent.

13. Precs i preguntes.