celrà.cat » General » Convocatòria i ordre del dia del ple ordinari del 11 de maig

Convocatòria i ordre del dia del ple ordinari del 11 de maig

El dimarts 11 de maig tindrà lloc el ple municipal ordinari d’aquest mes, en sessió telemàtica. La sessió es pot seguir en directe al canal de Youtube de l’Ajuntament i per Ràdio Celrà. La gravació estarà disponible en aquest enllaç del podcast.

A continuació podeu consultar l’ordre del dia

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA

 1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 13 d’abril de 2021.

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DIRECTORIAL

 1. Dictamen sobre la modificació pressupostària 3/2021 (expedient x363/2021).

 

 1. Dictamen sobre la ratificació del Decret d’Alcaldia 341/2021, de data 9 d’abril, relatiu a l’aprovació del document tècnic titulat Annex d’estructures que incorpora les prescripcions d’Adif quant a l’anàlisi i solució del reforç del mur de contenció de la plataforma ferroviària (expedient x528/2018).

 

 1. Dictamen sobre el Conveni de col·laboració entre el Consorci de les Vies Verdes i l’Ajuntament de Celrà pel cofinançament i les condicions d’execució, direcció i lliurament de les obres del projecte Connexió del carril bici de Celrà amb Girona relacionat amb la convocatòria de subvencions per fomentar l’execució d’actuacions de vies ciclistes de les entitats locals i determinats consorcis susceptibles de finançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) (Resolució TES/1849/2018, de 24 de juliol) (expedient x109/2020).

 

 1. Dictamen sobre l’aprovació inicial de la Modificació puntual número 21 del PGOU de Celrà relativa a la creació d’una subclau Va del sistema d’espais lliures i la seva assignació a la parcel·la de la Torre Desvern (expedient x251/2021).

 

 1. Dictamen sobre l’aprovació inicial de la modificació puntual número 22 del PGOU relativa a la creació d’una doble qualificació Clau H-A del sistema hidrogràfic i sistema viari de Celrà (expedient x252/2021).

 

 1. Dictamen sobre la modificació del Conveni marc de col·laboració entre el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt i l’Ajuntament de Celrà per al desenvolupament del Programa d’Acollida i Mediació Comunitària del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt (expedient x165/2021).

 

 1. Dictamen sobre la modificació de la plantilla orgànica municipal corresponent a l’exercici 2021 (expedient x1009/2020).

 

 1. Moció de grup municipal de la CUP de rebuig als projectes de central eòlica(ques) / fotovoltaica(ques) previstos arreu del territori (expedient x640/2021).

II. PART DE CONTROL

 1. Donació de compte de l’informe d’Intervenció relatiu a la morositat en les operacions comercials del primer trimestre de 2021 (expedient x589/2021).

 

 1. Donació de compte d’assumptes relatius a personal.

 

 1. Donació de compte de decrets de l’Alcaldia.

 

 1. Informació de les regidories.

 

 1. Assumptes de caràcter urgent.

 

 1. Precs i preguntes