celrà.cat » General » Convocatòria i ordre del dia del ple ordinari del 13 d’abril

Convocatòria i ordre del dia del ple ordinari del 13 d’abril

El dimarts 13 d’abril va tenir lloc el ple municipal ordinari d’aquest mes, en sessió telemàtica. La sessió es va emetre en directe al canal de Youtube de l’Ajuntament i per Ràdio Celrà. La gravació està disponible en aquest enllaç del podcast.

Podeu consultar l’ordre del dia a continuació.

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de les actes de la sessió ordinària de data 9 de març de 2021 i de la sessió extraordinària de data 29 de març de 2021.

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DIRECTORIAL

2. Adhesió al sistema d’adquisició centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i del Consorci Català pel Desenvolupament Local (expedient x484/2021).

3. Nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats (expedient x647/2019).

4. Nominació del vial que uneix el carrer dels Països Catalans amb la Carretera de Juià amb el nom de Carme Mallorquí Comas (expedient x250/2021).

5. Modificació i creació de les Agrupacions de Secretaries de Jutjats de Pau (expedient x1008/2020).

6. Moció de suport per a l’endometriosi (expedient x362/2021).

Totes les propostes es van aprovar per unanimitat

II. PART DE CONTROL

7. Donació de compte de l’informe d’Intervenció amb objeccions 2020 (expedient x1245/2020).

8. Donació de compte del Decret 250/2021, d’11 de març, pel qual s’aprova l’adhesió de l’Ajuntament de Celrà a l’Aliança Educació 360 (expedient x365/2021).

9. Donació de compte d’assumptes relatius a personal.

10. Donació de compte de decrets de l’Alcaldia.

11. Informació de les regidories.

12. Assumptes de caràcter urgent.

13. Precs i preguntes.