celrà.cat » General » Preinscripció a l’Escola Bressol Municipal de Celrà per al curs 2021-2022

Preinscripció a l’Escola Bressol Municipal de Celrà per al curs 2021-2022

Us informem sobre el període de preinscripció a l'Escola Bressol Municipal de Celrà pel pròxim curs 2021-2022, en què s'admetran infants nascuts durant els anys 2019, 2020 i 2021. Aquests últims es podran matricular a mesura que compleixin sis mesos.

El calendari del procés de preinscripció, admissió i matrícula a l'Escola Bressol Municipal és el següent:

 • Període de presentació de sol·licituds: del 5 al 10 de maig de 2021
 • Publicació de llistes baremades de sol·licituds: 21 de maig de 2021
 • Termini per presentar reclamacions: 24, 25 i 26 de maig de 2021
 • Publicació de les llistes definitives d'alumnat admès: 4 de juny de 2021
 • Període de formalització de la matrícula: del 7 a l'11 de juny de 2021

El sorteig per determinar l'ordre de les sol·licituds presentades en cas d'empat, es realitzarà, si s'escau, el dia 31 de maig de 2021 a les 9.30 h del matí.

Podeu indicar l'escola que escolliu en primera opció, tot i que aquesta elecció no garanteix la plaça en el centre escollit, que dependrà de la disponibilitat de places i del barem de les sol·licituds.

L'Ajuntament de Celrà no garanteix que l'Escola Bressol Gínjols es mantingui oberta els pròxims cursos, fet que dependrà de la preinscripció. El grup de nadons s'ubica a Trapelles.

Aprofitem per comunicar-vos que el curs escolar 2021-2022 de l'Escola Bressol de Celrà s'iniciarà el 8 de setembre de 2021.

En el context actual, a causa de les mesures preventives per fer front a la situació de pandèmia per la Covid-19, i per salvaguardar la salut de totes les persones, inclòs el personal municipal, cal reduir al màxim els tràmits presencials i substituir-los per actuacions telemàtiques. Quan això no sigui possible, cal prendre les mesures preventives necessàries seguint les indicacions de les autoritats sanitàries.

Jornada de portes obertes

Amb l'objectiu que les famílies pugueu conèixer les escoles, tant a Gínjols com a Trapelles s'ofereix una Jornada de Portes Obertes que es farà de forma presencial, amb reserva d'hora, el dissabte 24 d'abril entre les 10 i les 13 h. Us convidem a visitar-les.

Per garantir que la jornada es desenvolupa en condicions de seguretat sanitària, els nostres centres educatius han d'adoptar les següents mesures organitzatives indicades pels departaments d'Educació i Salut:

 • Organitzarem les visites als centres en grups de fins a 10 persones (una persona per família) assignant torn a través de reserva d'hora.
 • Les visites es faran en franges horàries entre les 10 i les 13 h. Es poden visitar les dues escoles demanant hora a cada centre.
 • A l'entrada de cada escola es prendrà la temperatura a les persones visitants i caldrà que es facin la rentada de mans amb gel hidroalcohòlic. L'ús de la mascareta és obligatori en tot moment.
 • Per demanar hora podeu trucar al telèfon 623 302 533 de dilluns a divendres, en horari de 9.30 a 17 h, o enviar un correu electrònic a trapelles@celra.cat o ginjols@celra.cat

Procediment per fer la preinscripció

Enguany es promou preferentment la preinscripció telemàtica. Les famílies podran formalitzar una instància al registre electrònic de l'Ajuntament de Celrà, adjuntant la sol·licitud de preinscripció i la documentació requerida segons el reglament de les escoles bressol municipals de Celrà.

Per facilitar el tràmit telemàtic a la població que no disposi de cap sistema d'identificació digital, s'ha habilitat un formulari web on les podeu adjuntar la mateixa documentació per tal que el personal municipal la comprovi i en faci el corresponent registre municipal d'entrada.

Per a aquelles famílies que no tinguin possibilitat de fer la preinscripció per via telemàtica, s'establiran dos dies de recepció presencial de sol·licituds. Es requerirà reserva d'hora.

Preinscripció telemàtica

 • Període de preinscripció: del 5 al 10 de maig de 2021.
 • Full de sol·licitud de preinscripció: descarregueu-lo aquí.
 • Instància genèrica: Si teniu sistema d'identificació digital, podeu enviar una instància genèrica al registre electrònic de l'Ajuntament de Celrà adjuntant-hi el full de sol·licitud i la documentació requerida.
 • Formulari de preinscripció: Si no teniu identificació digital, podeu descarregar el full de sol·licitud de preinscripció i enviar-lo omplert, juntament amb la documentació requerida, a través del formulari web al qual podeu accedir des del següent enllaç. Rebreu un correu electrònic confirmant que s'han rebut correctament la documentació enviada.

- Formulari d'enviament: https://celra.cat/formulariebm

Preinscripció presencial

 • Dies de recepció presencial de sol·licituds: Divendres 7 i dilluns 10 de maig.
 • Cal demanar hora trucant al telèfon 623 302 533, de dilluns a divendres, en horari de 9.30 a 17 h, o enviar un correu electrònic a trapelles@celra.cat o a gínjols@celra.cat.

Condicions:

 • Ha d'acudir-hi una sola persona.
 • Cal portar fetes les fotocòpies de tota la documentació que s'entrega.
 • Des de l'escola us indicaran el lloc on es podrà entregar la documentació.

Documentació a adjuntar a la sol·licitud

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud: escanejada o, si no és possible, fotografia de qualitat en el cas de la preinscripció telemàtica i fotocòpia feta si la feu presencial.

 • Fotografia o fotocòpia del llibre de família o documents relatius a la filiació.
 • Fotografia o fotocòpia del DNI, passaport o altres documents d'identitat del pare, mare o tutor/a.
 • Fotografia o fotocòpia del carnet de vacunes o certificat equivalent.
 • Fotografia o fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l'infant.
 • Famílies empadronades a Juià: Certificat històric d'empadronament de la família expedit per l'Ajuntament, on consti la data des de quan conviuen en el municipi. (En el cas de les famílies de Celrà, l'Ajuntament comprovarà les dades directament des del padró).
 • Fotografia o fotocòpia de l'escriptura de l'habitatge, del contracte d'arres o del contracte de lloguer. (En el cas de famílies empadronades a Celrà o Juià). Només calen les pàgines on consta el nom del/s titular/s i l'adreça.
 • Fotografia o fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental en cada cas, si s'escau.
 • En el cas de germans/es escolaritzats/des a l'escola L'Aulet o Les Falgueres, cal un certificat d'escolarització de l'escola. Si el germà/na ha d'iniciar P3 el curs vinent i per tant no es pot obtenir cap certificat de l'escola, cal adjuntar la pàgina del llibre de família on està inscrit l'infant en qüestió.

Documentació que cal aportar NOMÉS si s'al·leguen circumstàncies especials:

 • En el cas d'infants amb necessitats educatives especials derivades d'una discapacitat, trastorn o malaltia, cal presentar el corresponent informe emès per un/a metge/ssa del sistema públic de salut.
 • En el cas d'infants amb necessitats educatives especials derivades de situacions socioeconòmiques desfavorides, cal aportar el corresponent informe acreditatiu de serveis socials.
 • En cas d'al·legar factor econòmic, quan els ingressos totals de la unitat familiar siguin inferiors al doble del salari mínim interprofessional, poseu-vos en contacte amb l'Àrea d'Educació al telèfon de les oficines de l'Ajuntament de Celrà: 972 49 20 01.

Cal tenir en compte que només es valoraran les circumstàncies que s'acreditin documentalment.

Totes les llistes, tant les provisionals com les definitives, seran publicades a l'eTauler i al tauler d'anuncis de la Corporació, a la web de l'Ajuntament i a les cartelleres municipals de Trapelles i Gínjols.

Si durant el període de matrícula, aquesta no es formalitza, es dona per entès que la família renuncia a la plaça adjudicada. Tot i això, agrairem que comuniqueu la renúncia, si és el cas. L'import de la matrícula, de 96 euros, no es retornarà en cap cas, encara que sigui per renúncia a la plaça adjudicada.

Per a qualsevol aclariment al respecte, podeu posar-vos en contacte amb l'equip directiu de les escoles bressol: Trapelles, tel. 972 49 24 52 o Gínjols, tel. 972 49 40 30 o amb l'àrea d'Educació al telèfon de les oficines de l'Ajuntament de Celrà: 972 49 20 01.