celrà.cat » General » S’obre el període de preinscripcions al Casal Natura 2021

S’obre el període de preinscripcions al Casal Natura 2021

Imatge del campus Biokonstruktors

Informació pràctica

Adreçat a: Joves de 1r a 4t d'ESO

Dates i horari: Del 5 al 30 de juliol, de dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Lloc: Torre Desvern (porxo i aula)

Preu: 305 € tot el mes (inclou 100 € de matrícula)

Places: Inicialment s’ofereixen 20 places. Es podran admetre més inscripcions si es poden formar nous grups de 10 joves. S’admetran com a màxim 40 participants.

L’Ajuntament de Celrà obre el període de preinscripcions al Casal Natura 2021, adreçat a joves de 1r a 4t d’ESO.

L'activitat s'anomena Campus Biokonstruktors i anirà a càrrec de La Copa, societat cooperativa especialitzada en projectes ambientals.

Podeu fer la preinscripció enviant el formulari d'aquesta pàgina.

El campus BioKonstruktors és una activitat dirigida al jovent i enfocada al coneixement de l'entorn natural i la identificació del paisatge d'on es desenvolupa, a partir de la realització d'una bioconstrucció. Es tracta d'una activitat de manipulació, on les persones inscrites aprenen la funcionalitat ecològica dels materials emprats, les seves característiques i propietats per a usos constructius, així com la seva manipulació.

A través de dinàmiques relacionades amb la recol·lecció i identificació d'elements naturals, durant el campus es construeix una estructura en format d'umbracle-aguait, passera, hostal d'insectes...

Abans del casal es visita l’entorn on es vol intervenir i es pensa i dissenya l’estructura que es crearà, tenint en compte les potencialitats i valors de l’espai. En general les instal·lacions que proposem són efímeres i poden complir amb tots o alguns d’aquests objectius:

1) Crear hàbitats favorables per als micromamífers, rèptils, amfibis i artròpodes locals i ser un lloc que permeti observar-los sense ser vist.
2) Ser un umbracle natural per a transeünts en moments de calor.
3) Donar a conèixer a la població en general, maneres de construir sostenibles i autosuficients.
4) Proporcionar una activitat dirigida als joves que sigui dinàmica i motivadora dirigida a millorar i aprofundir en el coneixement de tècniques de construcció tradicionals utilitzant materials naturals.
5) La recol·lecció i ús de les matèries primeres recol·lectades en el mateix entorn per aconseguir la sensibilització ambiental a partir del coneixement dels hàbitats que alberguen espècies vegetals i faunístiques.

Els materials de construcció són de Km 0, recollits la majoria d'ells a l'entorn. Són per exemple: còdols, terra, argila, sorra i palla, canya, acàcia i salze.

Estructura genèrica del dia i activitats

9 h: Trobada

- Assemblea
- Activitat de recol·lecció
- Dinàmica relacionada amb l'entorn natural: hàbitat, flora i fauna
- Esmorzar
- Activitat de construcció
- Bany/refrescada

14 h: Finalització

L'assemblea que es proposa just en començar el dia és un espai de conversa en què els joves poden expressar les seves inquietuds, propostes o idees i activitats per portar a terme al campus. És una manera de treballar l'argumentació i l'escolta i de poder conduir el grup per encarar el dia.

Al llarg de les jornades del campus s'aniran incorporant altres activitats que no són merament la recol·lecció i construcció, amb la finalitat de trencar amb la feina principal i fer coses diferents.

Algunes d'aquestes activitats poden ser:

· Rastres de fauna
· Grafits amb tinta natural
· Construcció de capturadors d'artròpodes
· Les fulles de lligar
· Identificació de rèptils i amfibis

Es podrà crear segons els interessos dels nois i noies, un canal d’Instagram @lacopasccl #biokonstruktors on publicar els progressos, els hàndicaps i les sorpreses que sorgeixin, per aliar la tecnologia al campus correctament.

Formulari de preinscripció

  Nom i cognoms del/la menor (obligatori)

  Data de naixement del/la menor (obligatori)

  Curs escolar (obligatori)

  Població de residència (obligatori)

  Nom i cognoms del pare/mare/tutor/tutora (obligatori)

  DNI del pare/mare/tutor/tutora, sense espais en blanc ni guions (obligatori)

  Telèfon de contacte (obligatori)

  Telèfon de contacte 2 (opcional)

  Adreça completa de pare/mare/tutor/tutora (obligatori)

  Correu electrònic (obligatori)

  Dades sobre els criteris de prioritat en l'accés al casal
  (Cliqueu els que corresponguin)

  El/la menor i com a mínim pare/mare/tutor o tutora estan empadronats/des a Celrà en data 1 de febrer de 2021Família nombrosa (caldrà acreditar-ho aportant el carnet corresponent o llibre de família a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'ajuntament)Família monoparental (caldrà acreditar-ho aportant el carnet corresponent a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'ajuntament)El/la menor ha estat escolaritzat/ada en un centre educatiu de Celrà durant el curs 2020/2021 (en cas de famílies empadronades en altres municipis)

  Com voleu fer el pagament de la matrícula (100 €)? (obligatori)

  Vull rebre el full d'autoliquidació per correu-eRecolliré el full d'autoliquidació a les oficines de l'Ajuntament

  Acceptació de la política de protecció de dades

  Informació important sobre l'atorgament de places

  Per tal de garantir la reserva de plaça és imprescindible que cada sol·licitant hagi fet efectiu el pagament de l’import de la matrícula dins el termini indicat per l’Ajuntament.

  No es podrà iniciar la participació al casal sense que s’hagi efectuat el pagament de la totalitat del preu del casal.

  Si no hi ha un mínim de 20 matrícules no es realitzarà el casal.

  Criteris de prioritat

  Els criteris de prioritat en l’accés a l’activitat de casal d’estiu són els següents:

  - En primer lloc, les sol·licituds de famílies en que el/la menor a qui s’inscriu i pare/mare/tutor/a estiguin degudament empadronats/des a Celrà a data 1 de febrer de 2021.
  - En segon lloc, si queden places disponibles, les sol·licituds de famílies que resideixin en altres municipis.

  En el cas que hi hagi més sol·licituds que places ofertes, es tindrà en compte la puntuació obtinguda en funció dels següents factors:

  En cas de sol·licituds de famílies empadronades a Celrà:

  1. Factor familiar:

  - Famílies nombroses: 2 punts
  - Famílies monoparentals: 2 punts

  2. Factor d’empadronament:

  - Empadronament de 1 a 3 anys: 3 punts
  - Empadronament de 4 a 8 anys: 4 punts
  - Empadronament a partir de 9 anys: 5 punts

  En cas de sol·licituds de famílies empadronades en altres municipis, es prioritzarà el jovent que durant el curs 2020-2021 hagi estat escolaritzat en algun centre educatiu de Celrà.

  Un cop aplicats els criteris de prioritat, si hi ha més demanda que places ofertes, es farà un sorteig per adjudicar les places vacants entre les sol·licituds que no tinguin plaça adjudicada i que tinguin la mateixa puntuació.

  Les places són limitades i el sorteig es farà per famílies. En el cas que una família hagi inscrit més menors que places disponibles, haurà de decidir si accepta o rebutja l’oferta.

  Informació bàsica sobre protecció de dades

  - Identificació del tractament: Sol·licitud d'inscripció a les activitats de l'Àrea d'Educació (activitats educatives).
  - Responsable del tractament: Ajuntament de Celrà.
  - Finalitat del tractament: Registre i seguiment de les persones inscrites a les activitats educatives organitzades per la Corporació.
  - Legitimació: Compliment d'una obligació legal.
  - Drets de les persones destinatàries: Podeu sol·licitar l’accés, rectificació o supressió de les dades (dret d’oblit), i la limitació o oposició al tractament. Cal utilitzar els formularis disponibles al web de l'Ajuntament.

  Informació addicional

  Per ampliar aquesta informació i conèixer els detalls del tractament de dades, podeu accedir a l’apartat Avís legal i protecció de dades de caràcter personal del web de l’Ajuntament.