celrà.cat » General » Noves mesures contra la grip aviària en aus de corral per a autoconsum

Noves mesures contra la grip aviària en aus de corral per a autoconsum

Imatge extreta de la web de l'Agència Catalana de Seguretat AlimentàriaEl 7 de desembre de 2020 es va notificar el primer focus d’Influença Aviària d’Alta Patogenicitat (IAAP) en aus de corral a França, concretament al departament de Les Landes. D’aleshores ençà, s’han declarat altres tres focus als departaments de Les Landes, Vendée i Deux-Sevres.

Considerant l’elevat risc d’introducció del virus de la IAAP a Catalunya, valorant l’evolució de la situació de la malaltia a Europa i sobretot per la proximitat dels focus en aus de corral declarats a França, el 18 de desembre, el DARP va publicar la Resolució ARP/3320/2020, de 15 de desembre, per la qual s’adopten mesures sanitàries de salvaguarda per prevenir la introducció de la influença aviària a Catalunya.

D’acord amb la resolució ARP/3320/2020, per la qual s’adopten mesures sanitàries de salvaguarda per prevenir la introducció de la Influença Aviària a Catalunya, totes les explotacions ubicades a Catalunya, han de complir les següents mesures de bioseguretat:

1. Es prohibeix la cria conjunta d’ànecs i oques amb altres especies d’aus de corral.

A aquest efecte, es considera cria conjunta, aquells animals ubicats en un mateix local o recinte; en el cas d’aus estabulades, aquelles que comparteixen la mateixa cubicació d’aire.

2. Es prohibeix la cria d’aus de corral a l’aire lliure. No obstant, es podrà autoritzar la col·locació de teles ocelleres o qualsevol altre dispositiu que impedeixi l’entrada d’aus salvatges sempre que l’aliment i l’aigua de beguda de les aus de corral es trobi a l’interior de les instal·lacions o en un refugi que n’impedeixi el contacte amb les aus salvatges.

3. Es prohibeix donar aigua a les aus de corral procedent de dipòsits d’aigua on hi puguin accedir aus salvatges, excepte si l’aigua es tracta per tal de garantir la inactivació de possibles virus de la influença aviària.

4. Els dipòsits d’aigua situats a l’exterior, necessaris per motius de benestar animal per determinades d’aus de corral, han d’estar protegits de manera que no hi puguin accedir aus salvatges.

5. És obligatori notificar immediatament a l’Oficina Comarcal del DARP corresponent, la detecció d’algun dels següents signes a l’explotació:

  • Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%.
  • Disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius sense causa justificada.
  • Mortalitat superior al 3% durant una setmana sense causa justificada.
  • Qualsevol signe clínic o lesió post mortem que sigui sospitosa d’influença aviar

Per a més informació, podeu contactar amb l’oficina comarcal del Gironès del DARP al telèfon 872 97 53 66 o per correu-e escrivint a agirones.daam@gencat.cat.

Us adjuntem el tríptic resumit que facilita el departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat sobre la cria d’aus per a autoconsum a Catalunya.