celrà.cat » General » Inscripcions a les activitats fisicoesportives del curs vinent a Celrà

Inscripcions a les activitats fisicoesportives del curs vinent a Celrà

L’Àrea d’Esports de l’Ajuntament va obrir del 15 al 19 de juny les inscripcions a les activitats fisicoesportives que es portaran a terme al pavelló municipal d’esports el curs 2020-2021. Hi ha previst un segon període d’inscripcions, del 7 al 10 de setembre, exclusivament de manera telemàtica.

Teniu tots els detalls al tríptic informatiu (PDF).


LLOC D’INSCRIPCIONS

DATES

  • Del 15 al 19 de juny.
  • Del 7 al 10 de setembre, si hi ha places disponibles.

DATES DELS CURSOS

Del 21 de setembre de 2020 al 30 de juny de 2021 (calendari escolar de festes).

*Les dates d’inici de curs es poden veure modificades segons es desenvolupi la pandèmia per Covid-19 i segons s’indiqui en els protocols de seguretat.

MATRÍCULES

General: 25 € (les quotes són trimestrals).

Descompte: 40% per a persones amb discapacitat física o psíquica a partir d’un 33%.

INSTRUCCIONS PER INSCRIURE’S A TRAVÉS DE LA WEB

– Descarregueu el document d’inscripció en format PDF, ompliu-lo i signeu-lo.

– Entreu al formulari.

Adjunteu els documents signats (full d’inscripció i autoritzacions), còpia del DNI del sol·licitant i document de dades bancàries, en el formulari.

* A l’hora de fer la inscripció s’ha de fer arribar el document de dades bancàries per a tercers.

* Si teniu dret a descompte, cal acreditar-ho documentalment adjuntant un justificant en el formulari. (persona amb un 33 % de discapacitat: adjunteu el certificat que ho acrediti).

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

L’entrada en vigor de la normativa SEPA a tota la zona Euro obliga a demanar les dades bancàries actualitzades. Cal que es faci arribar el document de dades bancàries per a tercers, omplert i segellat pel banc. Es pot omplir els camps del formulari PDF i després imprimir-lo.

Si ja s’ha lliurat aquest mateix document a l’Ajuntament durant el curs anterior, no cal tornar-lo a fer, si no s’han canviat les dades bancàries.