» » Preinscripció a l’Escola Bressol Municipal de Celrà per al curs 2020-2021

Preinscripció a l’Escola Bressol Municipal de Celrà per al curs 2020-2021

Tema General | 0

Us informem sobre el període de preinscripció a l'Escola Bressol Municipal de Celrà per al curs vinent 2020-2021, en què s'admetran infants nascuts durant els anys 2018, 2019 i 2020. Aquests últims es podran matricular a mesura que compleixin 6 mesos.

El calendari del procés de preinscripció, admissió i matriculació a l'Escola Bressol Municipal és el següent:

 • Període de presentació de sol·licituds: del 21 al 26 de maig de 2020
 • Publicació de llistes baremades de sol·licituds: 8 de juny de 2020
 • Termini per presentar reclamacions: 9, 10 i 11 de juny de 2020
 • Publicació de les llistes definitives d'alumnat admès: 17 de juny de 2020
 • Període de formalització de la matrícula: del 19 al 25 de juny de 2020

El sorteig per determinar l'ordre de les sol·licituds presentades en cas d'empat, es realitzarà, si s'escau, el dia 15 de juny de 2020 a les 9.30 h del matí.

PROCEDIMENT PER FER LA PREINSCRIPCIÓ

En el context actual, a causa de l'emergència sanitària ocasionada per la Covid-19, i per salvaguardar la salut de tots els ciutadans i ciutadanes, cal reduir al màxim els tràmits presencials, substituint-los per actuacions telemàtiques.

Per facilitar que es pugui fer la preinscripció telemàtica a la llar d'infants, enguany, i de forma extraordinària, us demanem que, preferentment, envieu la sol·licitud i la documentació requerida segons el reglament de les escoles bressol municipals de Celrà a través de correu electrònic de l'escola.

Per aquelles persones que no tinguin possibilitat de fer la preinscripció via mitjans tecnològics, s'establiran dos dies de recepció presencial de sol·licituds, per la que s'haurà de sol·licitar cita prèvia.

Aquest any no podem fer jornada de portes obertes, però us hem preparat dos documents que podeu veure en aquest mateix web on trobareu informació de com treballem a l'escola bressol municipal de Celrà: un document informatiu (pdf) i un vídeo amb imatges representatives de l'essència del projecte.

PREINSCRIPCIÓ TELEMÀTICA

 • Període de preinscripció: del 21 al 26 de maig de 2020
 • Formulari de preinscripció editable: descarregueu el PDF aquí
 • Adreça de correu electrònic on cal enviar la sol·licitud i la documentació requerida: trapelles@celra.cat (independentment de l'escola que se sol·liciti)
 • Confirmació recepció de sol·licitud: Heu de rebre un correu electrònic segons s'ha rebut correctament i dins del termini establert, la sol·licitud de preinscripció i la documentació requerida.

PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL

 • Dates de preinscripció: dilluns 25 de maig al matí i dimarts 26 de maig a la tarda
 • Lloc de presentació de sol·licituds: Oficines de l'Ajuntament de Celrà (porta de darrere, carrer de la Fàbrica, 21)
 • Cal sol·licitar cita prèvia: Trucant a l'Ajuntament al 972 49 20 01 a partir de dimecres dia 20, o bé, enviant un correu electrònic a trapelles@celra.cat (independentment de l'escola que se sol·liciti)
 • Condicions:
  • Ha d'acudir-hi una sola persona, sense infants.
  • S'ha d'entrar per la porta de darrere de l'Ajuntament, al número 21 del carrer de la Fàbrica.
  • Si és possible, porteu mascareta posada de casa.
  • Cal portar fotocòpies fetes de tota la documentació que s'entrega

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD

La documentació que cal adjuntar al full de sol·licitud, tant si la feu telemàticament, enviant-la per correu electrònic, com si la feu presencial, és la següent:

 • Foto o fotocòpia del llibre de família o documents relatius a la filiació.
 • Foto o fotocòpia del DNI, passaport o altres documents d'identitat del pare, mare o tutors.
 • Foto o fotocòpia del carnet de vacunes o certificat equivalent.
 • Foto o fotocòpia de la TSI (Targeta Sanitària Individual) de l'infant.
 • Famílies empadronades a Juià: Certificat històric d'empadronament de la família expedit per l'Ajuntament, on consti la data des de quan conviuen en el municipi. (En el cas de les famílies de Celrà, l'Ajuntament comprovarà les dades directament al padró).
 • Foto o fotocòpia de l'escriptura de l'habitatge, del contracte d'arres o del contracte de lloguer. (En el cas de famílies empadronades a Celrà o Juià). Només calen les pàgines on consten el nom del/s titular/s i l'adreça.
 • Foto o fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental en cada cas, si s'escau.
 • En el cas de germans/es escolaritzats/des a l'escola L'Aulet o a Les Falgueres, cal indicar en el correu electrònic o aportar en un document escrit, nom i cognom dels infants escolaritzats a les escoles, curs actual i nom de l'escola, per tal que l'ajuntament ho pugui comprovar.

Documentació que cal aportar NOMÉS si s'al·leguen circumstàncies especials:

 • En el cas d'infants amb necessitats educatives especials derivades d'una discapacitat, trastorn o malaltia, cal presentar el corresponent informe emès per un/a metge/ssa del sistema públic de salut.
 • En el cas d'infants amb necessitats educatives especials derivades de situacions socioeconòmiques desfavorides, cal aportar el corresponent informe acreditatiu de serveis socials.
 • En cas d'al·legar factor econòmic, quan els ingressos totals de la unitat familiar són inferiors al doble del salari mínim interprofessional, posar-se en contacte amb l'Àrea d'Educació al telèfon de les oficines de l'Ajuntament de Celrà: 972 49 20 01

Cal tenir en compte que només es valoraran les circumstàncies que s'acreditin documentalment. Els originals de la documentació es retornaran un cop contrastats amb les còpies presentades.

Totes les llistes, tant les provisionals com les definitives, seran publicades a l'e-Tauler i al taulell d'anuncis de la Corporació, a la web de l'Ajuntament i a les cartelleres municipals de Trapelles i Gínjols.

Si durant el període de matrícula, aquesta no es formalitza, es dóna per entès que la família renuncia a la plaça adjudicada. Tot i això, us agrairem que comuniqueu la renúncia, si és el cas. L'import de la matrícula, de 96 euros, no es retornarà en cap cas, encara que sigui per renúncia a la plaça adjudicada.

Per qualsevol comentari o aclariment al respecte, podeu posar-vos en contacte amb l'equip directiu de l'Escola Bressol o amb l'Àrea d'Educació, al telèfon de les oficines de l'Ajuntament de Celrà: 972 49 20 01.

- També podeu consultar els documents següents:

👉 Criteris de prioritat i barem en la preinscripció (pdf)

👉 Reglament de les escoles bressol municipals (pdf)