» » Convocatòria i ordre del dia del ple municipal ordinari del 12 de maig

Convocatòria i ordre del dia del ple municipal ordinari del 12 de maig

Tema General | 0

El dimarts 12 de maig tindrà lloc el ple municipal ordinari d’aquest mes. La sessió començarà a les 20 h, de forma telemàtica, i es podrà seguir per Ràdio Celrà, al 107.7 de la FM, o per internet clicant l’enllaç a la transmissió en directe. Podeu consultar l’ordre del dia a continuació.

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 10 de març de 2020.

2. Donació de compte del Decret d’Alcaldia 261/2020, de 25 de març, d’activació del Pla Bàsic d’Emergències Municipal -PBEM- (expedient X339/2020).

3. Donació de compte del Decret d’Alcaldia 237/2020, de 16 de març, d’adopció de mesures extraordinàries destinades a la contenció de la COVID-19 (I), relatiu a serveis mínims essencials i altres mesures a conseqüència de la COVID-19 i del Decret d’Alcaldia 266/2020, de 31 de març, d’adopció de mesures extraordinàries destinades a la contenció de la COVID-19 (II), de modificació del Decret d’Alcaldia 237/2020 sobre serveis mínims i altres conseqüències de la COVID-19 (expedient X330/2020).

4. Donació de compte del Decret d’Alcaldia 270/2020, d’1 d’abril, d’adopció de mesures extraordinàries destinades a la contenció de la COVID-19 (III), relatiu a la suspensió temporal de cobrament d’ingressos de dret públic (expedient X330/2020).

5. Donació de compte del Decret d’Alcaldia 272/2020, de 3 d’abril, d’adopció de mesures destinades a la contenció de la COVID-19 (IV), sobre serveis funeraris municipals (expedient X368/2020).

6. Donació de compte del Decret d’Alcaldia 273/2020, de 5 d’abril, d’adopció de mesures extraordinàries destinades a la contenció de la COVID-19 (V), sobre condicions del mercat no sedentari setmanal del divendres (expedient X367/2020).

7. Donació de compte del Decret d’Alcaldia 274/2020, de 6 d’abril, d’adopció de mesures extraordinàries destinades a la contenció de la COVID-19 (VI), sobre tràmits urgents sense necessitat de certificat electrònic per a les persones físiques no obligades a tramitar electrònicament (expedient X369/2020).

8. Donació de compte del Decret d’Alcaldia 293/2020, de 21 d’abril, d’adopció de mesures extraordinàries destinades a la contenció de la COVID-19 (VII), sobre aprovació del protocol de gestió de residus en la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (expedient X389/2020).

9. Donació de compte del Decret d’Alcaldia 259/2020, de 23 de març, de modificació del calendari fiscal i donació de compte del Decret d’Alcaldia 299/2020, de 24 d’abril, d’adopció de mesures extraordinàries destinades a la contenció de la COVID-19 (VIII), sobre modificació del calendari fiscal (expedient X1032/2019).

10. Donació de compte de l’informe d’Intervenció trimestral relatiu al compliment dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials corresponent al primer trimestre del 2020.

11. Donació de compte de l’informe d’intervenció amb objeccions formulats durant l’exercici 2019.

12. Donació de compte d’assumptes relatius a personal.

13. Informacions.

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DIRECTORIAL

14.  Dictamen sobre l’aprovació definitiva del projecte d’obra ordinària titulat Reforma parcial de la Torre Desvern per Centre d’Interpretació de les Gavarres Celrà (expedient X949/2020).

15. Dictamen sobre la resolució d’al·legacions i aprovació provisional de la modificació puntual número 20 del Pla General d’ordenació Urbana del Municipi de Celrà (expedient X1100/2019).

16. Moció de l’Ajuntament de Celrà per la situació creada per la pandèmia del Coronovirus – COVID-19 (expedient X398/2020).

17.  Altres assumptes de caràcter urgent.

II PART DE CONTROL

18. Donació de compte de decrets de l’Alcaldia.

19. Precs i preguntes.