» » Nou servei de tramitació telemàtica sense certificat d’identitat digital

Nou servei de tramitació telemàtica sense certificat d’identitat digital

Tema General | 0

Imatge d'Alejandro Escamilla a UnsplashEn el marc de la situació d’emergència sanitària actual, en què s’ha restringit l’atenció ciutadana presencial a les administracions públiques, l’Ajuntament de Celrà ha establert de manera excepcional un sistema d’atenció telemàtica que permet a les persones fer tràmits formals, encara que no es disposi del certificat d’identitat digital que s’exigeix per poder signar electrònicament les sol·licituds.

Les persones que no estiguin obligades per llei a utilitzar la seu electrònica i que, a més, tinguin greus dificultats o la impossibilitat d’utilitzar-la, poden fer servir aquest canal d’atenció ciutadana per fer tràmits.

Aquest servei està destinat exclusivament a persones físiques i no és utilitzable per part d’empreses i entitats.

– Enllaç al formulari de tràmit sense certificat digital

Aquest tràmit permet fer una sol·licitud dirigida a l’Ajuntament de Celrà sense necessitat d’utilitzar un certificat electrònic i sense realitzar una entrada en el registre electrònic de l’Ajuntament. La persona interessada haurà d’indicar de manera obligatòria el seu telèfon i adreça de correu electrònic per a ser trucada en tot cas; a fi de confirmar els extrems de la seva sol·licitud.

En l’atenció es realitzarà un filtre previ, a fi d’identificar la pretensió de la persona sol·licitant, i se li indicarà com procedir en el cas que només necessiti alguna mena d’informació o alguna altra gestió que no hagi de derivar en l’inici d’un procediment administratiu municipal.

Després de la detecció d’una necessitat relacionada amb un tràmit, l’empleat públic procedirà a Ja identificació de la persona. Aquesta identificació es farà mitjançant preguntes creuades, contrastant amb el ciutadà la informació que obra en les diferents bases de dades municipals. Arribat el moment en què l’empleat públic hagi pogut verificar amb un marge pràcticament nul d’error la identitat de la persona, prosseguirà amb el tràmit.

L’empleat públic comprovarà en nom del ciutadà, en la màxima mesura del possible, totes les dades i documents que calguin per a la tramitació del procediment.

Una vegada redactada la instància, l’empleat públic compartirà en veu alta amb l’usuari els seus aspectes principals i l’informarà inequívocament del contingut, abast i efectes de la sol·licitud que es presenta.

Finalment l’empleat públic signarà i validarà la instància en nom de la persona interessada. A partir d’aquest moment, la instància seguirà la tramitació habitual.