» » Informació sobre els serveis essencials del jutjat de pau durant l’estat d’alarma

Informació sobre els serveis essencials del jutjat de pau durant l’estat d’alarma

Tema General | 0

Edifici que acull el jutjat de pau de CelràEls departaments de Justícia i de Treball, Afers Socials i Famílies han fet pública una instrucció en què s’especifica quins serveis de l’Administració de Justícia es consideren essencials durant l’alerta sanitària actual.

En relació amb els jutjats de pau i registres civils, són essencials els serveis següents:

  • Expedició de llicències d’enterrament
  • Matrimoni en risc de mort (article 52 del codi civil)
  • Inscripcions de naixement

Això és el que estableix el punt 6 de la Instrucció 1/2020, de 15 de març, de la Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia i de la Secretaria General de Treball, Afers Socials i Famílies, sobre mesures preventives i organitzatives adreçades al personal al servei de l’Administració de Justícia a Catalunya davant l’impacte del SARS-CoV-2, i de mesures específiques a l’àmbit de les conciliacions administratives laborals.