» » El carril bici Celrà-Girona es començarà a fer el 2020 i es finançarà en un 75% amb subvencions

El carril bici Celrà-Girona es començarà a fer el 2020 i es finançarà en un 75% amb subvencions

Tema General | 0

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat ha publicat la resolució, de 2 de desembre de 2019, per la qual se seleccionen les operacions de les entitats locals i determinats consorcis per a l’execució d’actuacions de vies ciclistes susceptibles de finançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder). En aquesta publicació es confirma la proposta de resolució provisional, de data 20 de maig de 2019, per la qual el Consorci de Vies Verdes, en representació de l’Ajuntament de Celrà, rebrà 457.902,80 euros per executar el projecte de carril bici entre Celrà i Girona.

L’Ajuntament de Celrà, conjuntament amb altres municipis i el Consorci de Vies Verdes, també va presentar-se a la subvenció per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme (Fomentur) per a l’any 2019 de la Generalitat, aconseguint el màxim import i dividint-lo proporcionalment entre els diferents projectes. En aquest cas l’import corresponent al projecte de Celrà és de 53.145,67 euros.

Finalment els diferents consistoris es van reunir amb la Diputació de Girona, que s’ha compromès a finançar el vint-i-cinc per cent de l’obra (restant la subvenció Fomentur 2019). És a dir, en el cas del projecte de Celrà, el compromís econòmic de la Diputació de Girona és de 202.378,57 euros.

L’Ajuntament de Celrà està molt satisfet de la feina feta des de mitjans de 2015 fins a l’actualitat, perquè en aquest període s’ha redactat l’avantprojecte i el projecte executiu, s’ha negociat amb els propietaris dels terrenys per comprar-los i s’ha aconseguit, conjuntament amb el Consorci de les Vies Verdes, el màxim de finançament: un 75% del cost del projecte (713.427,04 euros). L’Ajuntament de Celrà haurà de pagar el 25% restant (217.216,47 euros) més el total de l’IVA del projecte.

Cal agrair l’esforç del Consorci de les Vies Verdes i de la Diputació de Girona a l’hora de tirar endavant aquest projecte tan esperat per la ciutadania i d’una alta complexitat, tant pel cost econòmic com per la dificultat d’elaborar el recorregut d’aquest tram de Celrà a Girona.