» » Convocatòria de ple ordinari per al dimarts 10 de desembre

Convocatòria de ple ordinari per al dimarts 10 de desembre

Tema General | 0

Imatge del ple de l'ajuntamentEl dimarts 10 de desembre tindrà lloc el ple municipal ordinari d’aquest mes. La sessió començarà a les 20 h i es podrà seguir per Ràdio Celrà, al 107.7 de la FM, o per internet clicant l’enllaç a la transmissió en directe. Podeu consultar l’ordre del dia a continuació.

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 12 de novembre de 2019.

2. Donació de compte d’assumptes relatius a personal.

3. Informacions.

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DIRECTORIAL

4. Dictamen sobre l’aprovació de l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i l’escola de música del Gironès per a la implantació d’una aula de música per al curs escolar 2018-2019 (expedient X186/2017).

5. Dictamen sobre l’aprovació de l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà, el Consell Comarcal del Gironès i el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt per al desenvolupament del projecte comarcal de prevenció i pal·liació de la pobresa energètica del Gironès (expedient X326/2017).

6. Dictamen sobre l’aprovació de l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà, el Consell Comarcal del Gironès i el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, per executar el servei d’atenció diürna de Celrà (expedient X506/2017).

7. Dictamen sobre l’aprovació del conveni de delegació de l’Ajuntament de Celrà a favor del Consell Comarcal del Gironès del servei de deixalleria (expedient X771/2019).

8. Dictamen sobre l’aprovació inicial de les bases reguladores per concedir els Premis Porta a Porta Celrà 2019 (expedient X1090/2019).

9. Dictamen sobre el reconeixement de compatibilitat, amb una activitat privada, a favor d’una empleada pública (expedient X1087/2019).

10. Dictamen sobre l’aprovació inicial de la modificació puntual número 20 del Pla General d’Ordenació Urbana del Municipi de Celrà (expedient X1100/2019)

11. Dictamen sobre l’aprovació de la memòria d’activitats dutes a terme per l’Escola Municipal de Dansa de Celrà durant el curs 2018-2019, que inclou el compte de gestió del servei (expedient x1064/2019).

12. Dictamen sobre l’aprovació inicial del pressupost general de la corporació per a l’exercici 2020 i els seus documents annexos (expedient x633/2019).

13. Altres assumptes de caràcter urgent.

II. PART DE CONTROL

14. Donació de compte de decrets de l’Alcaldia.

15. Precs i preguntes.